– Er det mulig?! Her er det et blekksprutskjelett! Dette er det eneste skjelettet blekkspruten har, sier klimapilot Emilie Hernes Vereide og plukker opp noe som likner et hvitt, flatt skjell fra en steinete strand.

– Det har blitt skylt opp på stranda her. Og dette er noe man kan finne overalt! Utrolig. Dette tar jeg med meg.

Emilie Hernes Vereide og med-klimapilot Hauk Are Fjeld er igang med innspillingen av et nytt klimapilotforedrag. Denne gangen er temaet hav.

VIDEO: Se foredraget om hav og klima!

– Filmene omfatter mye forskjellig; alt fra marin forsøpling, hva som kan påvirke livet i havet og hvordan hav og klima henger sammen. I tillegg har vi laget oppgavesett med både faglige og praktiske oppgaver som lærerne kan velge blant, forteller hun.

Hav og klima

Hav og klima henger sammen. Havet har historisk sett tatt alltid tatt opp CO2-en i atmosfæren – på den måten hjelper havet oss med «regulere» klimaendringer. Når da konsentrasjonen av CO2 går opp, vil havet også absorbere mer CO2, og man ser at etter den industrielle revolusjon har disse nivåene økt. Når CO2 reagerer med vannmolekyler vil det frigjøres hydrogenioner, som gjør vannet surere.

For liten forståelse av havets betydning for jorda

–Hvorfor er det så viktig med kunnskap om havet? 

– Livet på jorda er helt avhengig av havet. Livet oppstod til og med i havet! Hver eneste dag bruker vi ressurser fra havet, vi bruker det til transport, energi, opplevelser – over halvparten av oksygenet vi puster inn kommer fra havet. Derfor tenker jeg det er viktig, egentlig helt essensielt, at vi alle har en liten forståelse av havets betydning, sier Hernes Vereide. Hun er utdannet marinbiolog.

Hav og klima

Når havet blir varmere, vil det 1) ikke lenger klare å holde på CO2 som det tidligere har gjort, og mer vil bli frigjort tilbake til lufta, 2) vil ta opp mindre CO2, og 3) vil ha mindre evne til å løse opp CO2 når CO2 blir tatt opp av havet . Man er derfor redd for at med økende temperaturer i havet, så vil ikke lenger havet kunne hjelpe oss med å «regulere» CO2 i atmosfæren, som det før har gjort.

– Vi går 13 år på skolen, allikevel er det kun en veldig liten del som omhandler havet og livet under overflaten. Med mer kunnskap, jo mer tror jeg også vi vil bry oss! Havet er nøkkelen til hvordan jorda fungerer – det tenker jeg burde være god nok grunn til å passe litt bedre på det.

Sammenhengen mellom hav og klima

Undervisningsopplegget tar blant annet for seg sammenhengen mellom hav og klima. Egne, kortere filmer går nærmere inn på marin forsøpling og mikroorganismers rolle i havet som økosystem. Altså mye viktig kunnskap, men for de to pilotene er det aller viktigste at elevene sitter igjen med forståelsen av hvor viktig havet faktisk er:

VIDEO: Hav og klima – Oslofjorden i endring.

– Om de i tillegg blir nysgjerrige på mer kunnskap eller vil ta seg en tur på stranda for å lete etter krabber eller blekksprutskall – da føler jeg vi har truffet noe bra og viktig!

Forsøpling og forurensning i Oslos elver er også tematikk i foredragene. For hvordan kan det som kastes i Oslos elver være en del av et globalt problem som påvirker verdenshavene? Innspillingen foregår blant annet ved Akerselva.

VIDEO: Plast og marint avfall brytes ned til mindre biter. Det gjør at sjøfugl og dyr i havet kan ende opp med å ta feil av plastsøppel og mat. Hadde du sett forskjell på denne plastbiten og denne grønne tangen i grumsete vann?

– Oslo er en stor by som ligger tett på fjorden, og elvene er en viktig kilde til at søppel ender opp i havet. Her ved Akerselva blir søppel, plast og annet avfall ført videre. Til slutt havner det i havet, forteller Vereide.

Har du lyst til å vite mer om dette? Her finner du undervisningsopplegget:

  • Klimapilotene – Hav og klima – Oppgaver
  • Klimapilotene – Hav og klima – Fasit