Tre uker gammel, men likevel flittig brukt allerede. Øyvind Granborg er strålende fornøyd med sin nye el-sykkel der han står utenfor huset sitt på Oppsal. Dette er den nye klimavennlige vanen han tar med seg fra koronapandemien.

Lan Cruiseren kaller han den.

– Det er morsom liten hilsen til Lan Marie Berg, sier Granborg og ler.

Klima er viktig for tv-fotografen, som gjerne vil kjøre mindre bil.

Øyvind Granborg

Øyvind Granborg

Og når arbeidsgiveren ikke ønsker at de ansatte skal reise med kollektivtrafikk for å hindre smitte, ble det lett å ty til bilen. Men el-sykkel ble et fint og behagelig alternativ til bilen. For hver fredag sykler Granborg fra Oppsal til Fornebu hvor han jobber som fotograf på en tv-produksjon.

– Etter en lang arbeidsdag ble jeg oppspilt og våken av å sykle bakkene hjem til Oppsal på vanlig sykkel, forteller Granborg. El-sykkelen derimot er et behagelig alternativ som gjør at jeg sovner når jeg kommer sent hjem.

Les: Klimaundersøkelsen 2021 rapport

Vil beholde nye klimavaner etter korona

Koronapandemien har gitt oss nye vaner. Vi har jobbet mer på hjemmekontor, vi gått mer, syklet mer, redusert matsvinn og vi har reist mindre kollektiv.

Klimaundersøkelsen 2021 som ble gjennomført i mars, viser at Oslos befolkning ønsker å fortsette med de nye klimavennlige vanene også etter at koronakrisen er over.

29 % svarte at de vil sykle mer og hele 49 % svarte at de ville gå mer. Det er også en kraftig økning i antall som sier de vil bytte til elbil.

På spørsmål om hvor sannsynlig det er du vil gjøre noen av de følgende tiltak de neste to årene, svarer 45 % at de vil redusere matsvinn og 63 % sier at de allerede kildesorterer plast, og 24 % sier at de vil gjøre det.

 

– Undersøkelsen viser at Oslos befolkning vil ta med seg nye klimavennlige vaner etter koronapandemien, sier Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten i Oslo kommune.

Samtidig sier 15 % at de vil kjøre mer bil etter korona, og 18 % sier de vil reise mindre kollektivt.

Heidi Sørensen

Heidi Sørensen, direktør for Klimaetaten

– Kollektivtransportens svekkede stilling bekymrer oss. Under pandemien har folk fått beskjed om å ikke reise kollektivt, og det har folk fulgt opp. Når pandemien er over og det igjen er trygt, er det viktig at vi vender tilbake til trikken, bussen og t-banen. Kollektivtransporten er ryggraden i transportsystemet i Oslo, sier Sørensen.

Les: Klimaundersøkelsen 2021 Oslo befolkning grafikk

Les: Klimaundersøkelsen 2021 deler av Viken befolkning grafikk

Grønn vei ut av pandemien?

Det siste året har vært spesielt for mange med stengte skoler, hjemmekontor og mange restriksjoner om å begrense sosial kontakt. Samtidig har vi fått råd om å ikke reise med mindre det er strengt tatt nødvendig. Det er omtalt som de strengeste restriksjonene i etterkrigstiden.

Krise gjør at man må handle, og koronakrisen har vist at vi takler strenge restriksjoner.

På spørsmål om politikerne burde vist samme handlekraft ovenfor klimakrisen som de gjør i koronakrisen, svarte 53 % svært enig eller ganske enig.

Samtidig svarte 61 % seg svært enig eller ganske enig i at pandemien gir mulighet til omstilling til et mer klimavennlig samfunn.

73 % svarte svært enig og ganske enig på at pandemien minner oss om hvor viktig det er å være forberedt på fremtidige kriser som klimaendringene kan forårsake.

– Etter et år hvor man blir tvunget til å forholde seg til strenge restriksjoner, kan det bidra til at Oslos befolkning ser at det er mulig å sette inn like tøffe tiltak mot klimakrisen, sier Sørensen.

Hun legger til at når så mange som 53 % mener at politikerne burde vist samme handlekraft ovenfor klimakrisen som de gjør i koronakrisen, viser det bred støtte for en grønn vei ut av koronapandemien.

Flere kildesorterer

Under koronapandemien har flere blitt mer bevisst på å kildesortere. Flere kildesorterer plast og mat, og flere vil redusere matsvinn.

Kilde: Klimaundersøkelsen 2021. Svarkategori: de som har gjort eller gjør det allerede.

Vil sykle mer for renere luft

Tilbake på Oppsal. Granborg hadde lenge tenkt på å kjøpe el-sykkel, men det ble til at han utsatte. Det var jo så lett å ta bilen også. Det som gjorde at han fikk det lille sparket til å gjennomføre var muligheten til å søke om klimatilskudd fra Klima og energifondet. Da fikk han en tidsfrist for å gjennomføre kjøpet, og dermed var mye gjort. Han fikk 5000 kr i støtte til å kjøpe el-sykkel, og er strålende fornøyd med den nye transportmåten sin.

Vil du søke om klimatilskudd? Les om andre som har gjort det:

Klima og energifondet. Pengebruk som varmer

Øyvind Granborg med sykkelhjelm

På el-sykkel er turen til og fra jobb såpass behagelig at han kan skravle hele veien md kollegaen han sykler sammen med.

– Jeg har lyst til å bruke mindre bil, og da er elsykkel et fint alternativ, sier Granborg.

Han viser fram det nye gliset. En svart elsykkel med bagasjebrett og mulighet til å feste en handlepose på styret. I tillegg var valg av motor viktig.

– Først og fremst skal man nå unngå å reise kollektiv og da legger man til seg nye vaner. Hvis man kan avtale å parkere sykkelen i en garasje så man ikke risikerer at sykkelen blir stjålet for eksempel, er det mer fleksibelt å velge sykkel enn å reise kollektiv, mener Granborg.

Før han fikk el-sykkel pleide han å samkjøre med en kollega i elbilen, så han fikk litt dårlig samvittighet da han hadde kjøpt elsykkel. Men en uke senere hadde kollegaen også kjøpt elsykkel og nå sykler de sammen til jobb.

– Det er en behagelig og fin skravletur. Nå sykler jeg litt omvei for at vi kan sykle sammen. Vi sykler langs sjøen, det er behagelig og vi har overskudd til å prate, sier Granborg.