Utredninger

Utslippseffekter av nullutslippssoner i Oslo

Oslo kommune vurderer å innføre nullutslippssone innenfor området for «Bilfritt Byliv» og innenfor Ring 2 i løpet av 2025. Som hovedregel vil det ikke være tillatt å kjøre fossilt drevne kjøretøy i sonene. I denne rapporten presenteres beregninger av mulige effekter på trafikkarbeid med fossilt drevne kjøretøy og på CO2-utslipp fra transport.

image

Oslo kommune vurderer å innføre nullutslippssoner i Oslo. En nullutslippssone innebærer at definerte kjøretøytyper som gir utslipp, ikke tillates å kjøre i sonen. Byrådsavdeling for miljø og samferdsel sin bestilling til Bymiljøetaten (1/2-2021) omfattet å utrede:

  • Nullutslippssone for alle lette kjøretøy innenfor bilfritt byliv-området i løpet av 2022
  • Nullutslippssone for alle kjøretøy innenfor bilfritt byliv-området i løpet av 2023 (unntatt blant annet lastebiler og busser på biogass)
  • Nullutslippssone for alle kjøretøy innenfor Ring 2 i løpet av 2026 (unntak blant annet for busser i trafikk for Ruter og lastebiler og andre busser på biogass.

I forbindelse med utredningsarbeidet i kommunen har Klimaetaten gitt Norconsult i oppdrag å gjennomføre beregninger av mulige effekter av nullutslippssonene på CO2-utslippene. Beregningene skal brukes som grunnlag for arbeidet med Oslo kommunes klimabudsjett.

Innhold

Last ned fullversjon av rapport:

Nullutslippssoner_Norconsult-rapport_2021-05-28