Ny energistasjon på Ryen

Et godt og forutsigbart tilbud av lade- og fyllestasjoner er en forutsetning for at tungtransporten i Oslo kan omstille seg. Med Gasums nye stasjon på Ryen vil tilbudet til biogasslastebiler i Oslo bli mye bedre.

Tekst Mari Fossheim Foto Rikke Dahl Monsen

Nå kan man fylle biogass langs E6 sør for Oslo! Det nordiske energiselskapet Gasum har åpnet ny grønn energistasjon på Ryen i Oslo i samarbeid med ladeselskapet Mer. Med på spleiselaget er både Klimaetaten og Enova.

Jogeir Munkeby fra Gasum, Robert Kadlcik, Post Nord sjåfør og klimarådgiver Petter N. Christiansen i Klimaetaten i Oslo kommune er strålende fornøyde med den nye energistasjonen.

Den nye energistasjonen i Oluf Onsums vei tilbyr komprimert biogass (CBG) samt åtte ladepunkter for person og varebiler på samme sted. Oslo kommune jobber med ulike virkemidler for at det skal være attraktivt å benytte biogass- fremfor dieselkjøretøy i Oslo. I tillegg til å bidra til etablering av fyllestasjoner, er fritak for biogasslastebiler i bomringen og krav i anskaffelser viktig.

Jogeir Munkeby, Sales Manager i Gasum.

– Stasjonen ble en realitet takket være Klimaetaten i Oslo kommune, som utlyste en konkurranse om hvem som kunne etablere en grønn energistasjon med flere grønne teknologier. Gasum vant anbudet og fikk med seg Mer til å levere ladepunkter på stedet. Deling av områder med flere energiformer er den nye standarden for infrastrukturbygging i Norge. Dette vil hjelpe oss til å gjøre mer med mindre areal, og det er synergieffekter ved å være samlokalisert, sier Jogeir Munkeby, Sales Manager i Gasum.

Utvidelse av biogassmuligheter i Oslo

– Dette var den første suksessfulle energistasjonskonkurransen Klimaetaten gjennomførte og nå kommer resultatet. Dette er trolig den energistasjonen for tunge kjøretøy i Norge som har mottatt minst offentlig støtte, og med det viser den vei. Det forteller klimarådgiver Petter N. Christiansen i Klimaetaten i Oslo kommune. Han omtaler prosessen som en innovativ anskaffelse av energistasjon.

– Vi vil gi all honnør til Gasum som har vært offensive og blitt med på denne satsningen, og for at de har lyktes godt i å gjennomføre et utfordrende prosjekt. Vi håper og tror mange i transportbransjen får glede av denne flotte energistasjonen, sier Christiansen, og legger til:

Petter N. Christiansen i Klimaetaten i Oslo kommune.

– Det som er ekstra artig med denne stasjonen er at biogassen kommer fra det vi osloborgere skyller ned i do. Den kommer fra Bekkelaget renseanlegg, og er dermed ekstremt kortreist.

Rundt Oslo er det allerede bra med infrastruktur for fylling av komprimert biogass. På Furuset ligger en stasjon med flytende biogass, men langs E6 sør for Oslo har det ikke vært tilgang til biogass før nå.

Pressemelding
Ny tilskuddsordning støtter etablering av biogasstasjoner i Oslo

Sentral beliggenhet med biogass

En av kundene som vil fylle drivstoff på stasjonen, er PostNord, som søkte om støtte fra Enova for distribusjonsbiler. Dette var utløsende for at Gasum fikk Enova-støtte til stasjonen. I tillegg til distribusjonsbiler vil lastebiler for anleggssektoren og maxitaxier også benytte fyllestasjonen.

– Gasum har jobbet med etablering av Ryen fyllestasjon i mange år, og vi er derfor glade for at vi nå kommer i drift. Stasjonen, som leverer komprimert biogass, vil bidra til å redusere våre kunders klimagassutslipp lokalt i Oslo. Samtidig har stasjonen en sentral beliggenhet i forhold til hovedveinettet og vil kunne forsyne våre nasjonale kunder på vei til, fra eller gjennom Oslo, avslutter Munkeby.