Hva lønner seg egentlig mest av elbil og fossilbil? 

Over flere år har vi blitt fortalt at elbilen er mye billigere i drift enn bensin- og dieselbiler på grunn av lavere strømkostnader og fritak i bomringen. Nå som strømprisene har økt kraftig, og det i tillegg er blitt innført betaling for elbiler i bomringen – gjør dette da at elbilen ikke lønner seg mot andre drivstoff lenger? 

Tekst Petter N. Christiansen / Julie Alexandra Lie Pau

For å svare på dette har vi laget et regneeksempel. Vi har valgt ut biler i SUV-størrelsen, i prisklassen rundt kr. 500 000. Innkjøpsprisen for bilmodellene på el, diesel og ladbar hybrid er relativt lik. I dette eksempelet har vi derfor valgt å kun fokusere på driftskostnader. 

Dagens energipriser, gjennomsnittlig strømpris, nettleie og strømstøtte 

Eksempelet tar utgangspunkt i at bilen brukes av en barnefamilie bosatt i Oslo. Bilen brukes til bykjøring ca. annenhver dag og inn og ut av byen i helgene. Det er antatt at bilen brukes relativt mye i helger og ferier, og at den over året kjører omtrent 13 500 km. Det er antatt at elbilen stort sett lader hjemme på egen parkeringsplass over natta, og bruker hurtiglader en gang i blant.

Vi har brukt dagens energipriser. Strømprisen er gjennomsnittlig pris for 2022, inkludert nettleie og strømstøtte. For diesel- og bensinpriser har vi tatt utgangspunkt i pumpeprisen fra bensinstasjonskjeder. Det er antatt at elbilen har lavere vedlikeholdskostnader enn bilene med forbrenningsmotor, ettersom motoren på elbiler er mindre komplisert. Dette gir i gjennomsnitt lavere service- og reparasjonskostnader

Driftskostnader for personbiler over ett år

Driftskostnader for personbiler over ett år. Figur: Klimaetaten.

Hva lønner seg?

Resultatet viser at elbilen har langt lavere driftskostnader enn både dieselbilen og den ladbare hybriden.  

  • På ett år vil elbilen i snitt ha totale driftskostnader på omtrent 20 000 kr. Dette består av drivstoff, parkering, årsavgift og vedlikeholdskostnader. 
  • Tilsvarende årlig driftskostnader for ladbar hybrid er 38 000 kr.
  • Tilsvarende årlig driftskostnader for dieselbilen 45 000 kr.  
  • Dieselbilen har tre ganger så høye drivstoffutgifter som elbilen, selv med dagens strømpriser.  
  • Elbilen har også omtrent halvparten så lave utgifter på bomringen som de to andre bilmodellene.  
  • I tillegg antas det at elbilen har halvparten så lave vedlikeholdskostnader som de to andre bilene.  

Kostnader for ett år, i kroner

Fossil diesel Ladbar hybrid Elektrisk
Drivstoff

17 536

11 540

5 952

Bom og parkering

15 348

14120

6 906

Årsavgift

3 066

3 066

2 135

Vedlikehold/service

9 375

9 375

4 688

Totalt 45 325 38 101 19 691

 

Men hva hvis strømprisen øker enda mer? 

Så lenge vi har strømstøtteordningen må strømprisen være veldig, veldig høy for at det ikke lenger skal lønne seg med elbil. I dette eksempelet må spotprisen helt opp på 30 kr/kWh for at elbilen skal ha høyere driftskostnader enn diesel- og bensinbiler (gitt at vi har den samme strømstøtteordningen som i dag). Dette er altså nesten 100 ganger det som vi tidligere har regnet som normal spotpris i Norge. Den høyeste spotprisen vi hadde i Oslo i 2022, i snitt over en måned, var 4,5 kr/kWh.

elbil lading

Elbil fortsatt billigst 

Ut ifra våre beregninger ser vi at elbilen fortsatt lønner seg, selv med dagens drivstoffpriser. Driftskostnadene er vesentlig lavere for elbil enn for dieselbil og ladbar hybrid. I dette eksempelet må spotprisen helt opp på 30 kr/kWh (gitt at vi har strømstøtte) for at elbilen ikke lenger skal lønne seg. Selv om vi i worst case-scenarier kan se for oss strømpriser på dette nivået i enkelttimer, er det svært usannsynlig at den gjennomsnittlige strømprisen over en måned vil være i nærheten av så høy.

Vi presiserer at dette er en eksempelberegning, og at ulike antagelser og faktorer vil påvirke resultatet. Likevel er det tydelig at det skal mye til for at en elbil som har mulighet til å lade mye hjemme på egen parkeringsplass, ikke vil lønne seg, sammenlignet med dieselbil eller ladbar hybrid.  

Det er flere andre kostnader knyttet til det å eie bil. Det presiseres i denne artikkelen at det her kun er sett på totale driftskostnader. I tillegg kommer kostnader som avskriving, renter, forsikring, dekk og olje. Se denne artikkelen fra Aftenposten for totale kostnader for bileierskap. 

For dyrt med bil uansett?  

Kanskje er reiseavstandene i hverdagen ikke større enn at du klarer deg uten bil. Da bør du ta høyde for disse kostnadene årlig: 

Gange:  Ca kr. 1200. Forutsetter at du sliter ut ett par sommersko og ett par vintersko annethvert år. 

Sykkel: Ca kr 2000. Til vedlikehold og evt. bytte av slanger og dekk. Kan bli billigere hvis du er flink til å mekke sykkel selv. 

Kollektivt: Kr. 8140 (4070 med honnørrabatt) for årskort med Ruter for 1 sone.