Disse trestokkene i marka kan beskytte byen mot oversvømmelser

Kan noen enkle byggverk i Oslomarka minske faren for oversvømmelser i byen? Det vil kommunen finne ut.

Tekst Julie Alexandra Lie Pau Foto Christian Tunge

Når det kommer mye regn på en gang, samles store mengder vann i enkelte områder av byen. Dette kan føre til mye overvann og oversvømmelser, som kan være skadelig for veier, bygninger og eiendeler. Derfor tester Oslo kommune ut om barrierer bygd av trestokker i marka kan være med på å beskytte byen når det regner mye.

Slik bygges flomdemperne

Sjekker vannmålere flere ganger i året

Vi ønsker å finne ut hvor godt denne enkle teknologien fungerer og har derfor plassert ut vannstandsmålere. Disse måler vannhøyden i bekken døgnet rundt. Innimellom er vi ute for å sjekke vannhøyden og for å sørge for at de fungerer.

I første omgang handler det om å få gode erfaringer med pilotprosjektene i Skådalen og Lunnerdalen. Når vi har fått bygget opp enda mer erfaring, kan kommunen kartlegge nye steder for flomdempende tiltak – og kanskje også oppskalere prosjektet – slik at vi får beskyttet byen vår enda bedre mot overvann og flom.

Vi krysser fingrene!

 

Les mer om hvordan kommunen jobber med overvannshåndtering.

 

Oslo i verden
Varmt og vått vær er ikke lenger «mot normalt»