Tommelfingerregelen er: Redusert avrenningshastighet og stor andel grønne, gjennomtrengelige flater gir hagen større mulighet til å bruke vannet som ressurs og gir mindre skade, ifølge Bent C. Braskerud fra Vann- og avløpsetaten. Regnbed, grønne tak og egne flomveier kan gjøre susen.

 

1. Frakobling av taknedløp:

I tillegg til å holde kjelleren tørr ved styrtregn, kan det avledete takvannet gi automatisk vanning til hagen, regnbed eller samles i regntønner for senere vanning. Det er viktig at taknedløpet føres godt unna husveggen.

Det avledede takvannet kan gi vanning til hage og regnbed.

 

2. Montere grønne tak og fasader:

Grønne tak, av for eksempel tørketolerante sedumarter, demper avrenning og bidrar til nedkjøling i dårlig isolerte bygg om sommeren. Dette tiltaket er ikke forbeholdt hustak, det kan for eksempel også gjøres på garasjetaket.

 

3. Plant et regnbed:

Dette er både en estetisk og arealeffektiv måte å håndtere overvann på. Regnbed plantes i fordypninger i terrenget og behandles som et helt vanlig blomsterbed etter de vekstene som er plantet der; prydplanter, stauder busker eller frukttrær.

Et regnbed er både estetisk og supernyttig.

4. Legg vanngjennomtrengelig belegningsstein på gårdsplassen:

I motsetning til vanlig belegningsstein, lar vanngjennomtrengelig belegningsstein vann renne gjennom. Dette kan redusere problemer med overvann, så vel som is og glatte partier.

5. Lag egne flomveier:

Generelt kan det være lurt å ha et fall fra husveggen i minst 3 meter unna huset. Det er også lurt å sørge for at både vinduer og dører ligger godt over bakken, eller sikres mot vanninntrengning.

I tillegg kan du sjekke hvor vannet renner og hvis mulig senke egnet areal på tomten din, slik at vannet kan samle seg der og sakte trekke ned i grunnen. Her kan det for eksempel også plantes regnbed. På denne måten bidrar du til at det blir mindre vann i gatene og hos naboen. – Du skal ikke endre på retningen vannet renner med mindre det er avtalt med kommunen.

Lyst til å vite mer om tiltakene?