Group 2 Copy

Nå blir det gratis i bomringen for el-varebiler

Full gass for å få varetransporten vekk fra diesel og over på strøm – fra 1 mars kjører el-varebiler gratis gjennom bomringen.

Tekst Ellen Omland Foto Oda Hveem

Fra 1. juni i 2019 har Saqi Ishaqs arbeidsgiver måttet betale når han har kjørt el-varebilen gjennom en av Oslos bommer. Ishaq leverer renholds-, papir- og engangsprodukter for Maske, som satser på utslippsfri varelevering i Oslo.

Også elektriske personbiler fikk samtidig avgift i bomringen. Takstene for elbiler og el-varebiler ble like, men likevel lavere enn for biler med fossilt drivstoff.

1.mars i år kommer imidlertid en ny endring:
  • Takstene for elbiler skal økes når trinn 3 av Oslopakke 3 innføres.
  • Samtidig skal el-varebiler slippe helt å betale bompenger.

Dette ligger inne i handlingsprogrammet som styringsgruppa for Oslopakke 3 har blitt enige om. Dermed har de som vurderer å investere i el-varebil fått enda en gulrot.

Vil ha flere el-varebiler

electric vanFor å få flere til å velge el-varebil framfor fossil varebil har Oslo kommune innført flere tiltak som skal gjøre varetransporten i Oslo utslippsfri. Håndverkere og andre næringsdrivende som velger elektrisk blir belønnet med egne ladepunkter, parkeringsplasser og vareleveringslommer.

Nå blir de også tilgodesett i bomringen fra mars.

I løpet av få år skal mange varebiler i Oslo elektrifiseres, og flere av tiltakene som innføres er et resultat av gode innspill fra næringslivet.

Se fordelingen av drivstoffteknologi på nye varebiler i Oslo

TRANSPORT

Styringsgruppa i Oslopakke 3 ønsker nulltakst for lette elektriske varebiler i minimum tre år f.o.m. 1 mars i år. Bompenger kan gjeninnføres når omsetning og passeringsandelen av elektriske varebiler i bomringen har nådd et visst nivå, tilsvarende som for lette elektriske biler.

Smarte folk
Penger spart med grønn el-varebil

Sparer med grønn varebil

El-varebiler betaler per i dag det meste 8 kr per passering med autopassbrikke og 10 kr uten autopassbrikke fra bomstasjonene ble innført 1. juni 2019. Det er forskjellig takster i bomringen Bygrensen, Osloringen og Indre ring.

Samtidig ble det dyrere å kjøre diesel- eller bensinvarebil etter 1. juni 2019. Fra 1. juni har en en varebil med Euro V eller eldre standard i rushtiden  måttet betale 101 kr i Indre ring, Osloringen eller Bygrensen. Utenom rushen må samme varebil betale 86 kroner. En varebil med Euro VI standard må betale 69 kroner i rushen og 53 kroner utenom rushen.

 

Posten har over 1200 elektriske kjøretøy så langt, og et mål om helt utslippsfri transport innen 2025.

Satser på grønn nyttetransport

Oslo kommune  (Klima- og energifondet) har to tilskuddsordninger som skal bidra til økt andel elektriske vare og nyttekjøretøy i trafikken:

  • Den ene gir fortløpende tilskudd til ladeinfrastruktur for el-varebiler i bedrifter, for å legge til rette for etablering av ladestasjoner. Tilskuddet er maksimalt 30 % av godkjente investeringskostnader, og begrenset oppad til 15 000 kroner per ladepunkt. Det er bare faste installasjoner som bedriften selv eier som kan få tilskudd.
  • Den andre ordningen gir tilskudd til etablering av ladestasjoner for elektriske drosjer. Drosjeeieren kan motta tilskudd til kjøp og montering av ladestasjoner hjemme.
Blå Nissan elvarebil
Smarte folk
Disse el-varebilene kan du kjøpe nå

Klimarabatt

Enova satte høsten 2019 av 500 millioner kroner til utslippsfri næringstransport, og det er fortsatt penger igjen i den kassa. I praksis betyr det inntil 50.000 kroner i  klimarabatt på bilen og 5000 kroner for laderen. Jo sterkere motor, jo større rabatt.

For en oversikt over flere tilskuddsordninger knyttet til elektriske varebiler – sjekk ut Klimatilskudd.no 

Ønsker flere fritak

Politikerne i Oslo og Akershus ønsker også at kjøretøy som bruker biogass kan få redusert bompengetakster. Styringsgruppa for Oslopakke 3 har vedtatt at biogassdrevne kjøretøy skal få rabatt, og Vegdirektoratet skal nå kartlegge hvordan dette skal håndteres og kontrolleres. Dette vil først og fremst bidra til å redusere utslippene fra de tyngste kjøretøyene.