Nå blir det gratis i bomringen for el-varebiler

Full gass for å få varetransporten vekk fra diesel og over på strøm – fra 1 juni kjører el-varebiler gratis gjennom bomringen.

Tekst Ellen Omland Foto Oda Hveem

Fra 1. juni i 2019 har Saqi Ishaqs arbeidsgiver måttet betale når han har kjørt el-varebilen gjennom en av Oslos bommer. Ishaq leverer renholds-, papir- og engangsprodukter for Maske, som satser på utslippsfri varelevering i Oslo.

Også elektriske personbiler fikk samtidig avgift i bomringen. Takstene for elbiler og el-varebiler ble like, men likevel lavere enn for biler med fossilt drivstoff.

1. juni 2020 kommer imidlertid en ny endring:
  • Takstene for elbiler skal økes når trinn 3 av Oslopakke 3 innføres.
  • Samtidig skal el-varebiler slippe helt å betale bompenger.

Dette ligger inne i handlingsprogrammet som styringsgruppa for Oslopakke 3 har blitt enige om. Dermed har de som vurderer å investere i el-varebil fått enda en gulrot.

Takstendringen skulle opprinnelig skjedd fra 1. mars, men er blitt utsatt tre måneder.

Vil ha flere el-varebiler

electric vanFor å få flere til å velge el-varebil framfor fossil varebil har Oslo kommune innført flere tiltak som skal gjøre varetransporten i Oslo utslippsfri. Håndverkere og andre næringsdrivende som velger elektrisk blir belønnet med egne ladepunkter, parkeringsplasser og vareleveringslommer.

Nå skal de også bli tilgodesett i bomringen.

I løpet av få år skal mange varebiler i Oslo elektrifiseres, og flere av tiltakene som innføres er et resultat av gode innspill fra næringslivet.

Styringsgruppa i Oslopakke 3 ønsker nulltakst for lette elektriske varebiler i minimum tre år f.o.m. 1. juni. Bompenger kan gjeninnføres når omsetning og passeringsandelen av elektriske varebiler i bomringen har nådd et visst nivå, tilsvarende som for lette elektriske biler.

grønn varetransport
Smarte folk
Sparer penger på grønn elvarebil

Sparer med grønn varebil

El-varebiler betaler per i dag det meste 8 kr per passering med autopassbrikke og 10 kr uten autopassbrikke fra bomstasjonene ble innført 1. juni 2019. Det er forskjellig takster i bomringen Bygrensen, Osloringen og Indre ring.

Samtidig ble det dyrere å kjøre diesel- eller bensinvarebil etter 1. juni 2019. Fra 1. juni har en en varebil med Euro V eller eldre standard i rushtiden  måttet betale 101 kr i Indre ring, Osloringen eller Bygrensen. Utenom rushen må samme varebil betale 86 kroner. En varebil med Euro VI standard må betale 69 kroner i rushen og 53 kroner utenom rushen.

 

Posten har over 1200 elektriske kjøretøy så langt, og et mål om helt utslippsfri transport innen 2025.

Satser på grønn nyttetransport

Oslo kommune  (Klima- og energifondet) har to tilskuddsordninger som skal bidra til økt andel elektriske vare og nyttekjøretøy i trafikken:

  • Den ene gir fortløpende tilskudd til ladeinfrastruktur for el-varebiler i bedrifter, for å legge til rette for etablering av ladestasjoner. Tilskuddet er maksimalt 30 % av godkjente investeringskostnader, og begrenset oppad til 15 000 kroner per ladepunkt. Det er bare faste installasjoner som bedriften selv eier som kan få tilskudd.
  • Den andre ordningen gir tilskudd til etablering av ladestasjoner for elektriske drosjer. Drosjeeieren kan motta tilskudd til kjøp og montering av ladestasjoner hjemme.
Smarte folk
Disse elvarebilene kan du kjøpe nå

Klimarabatt

Enova satte høsten 2019 av 500 millioner kroner til utslippsfri næringstransport, og det er fortsatt penger igjen i den kassa. I praksis betyr det inntil 50.000 kroner i  klimarabatt på bilen og 5000 kroner for laderen. Jo sterkere motor, jo større rabatt.

For en oversikt over flere tilskuddsordninger knyttet til elektriske varebiler – sjekk ut Klimatilskudd.no 

Ønsker flere fritak

Politikerne i Oslo og Akershus ønsker også at kjøretøy som bruker biogass kan få redusert bompengetakster. Styringsgruppa for Oslopakke 3 har vedtatt at biogassdrevne kjøretøy skal få rabatt, og Vegdirektoratet skal nå kartlegge hvordan dette skal håndteres og kontrolleres. Dette vil først og fremst bidra til å redusere utslippene fra de tyngste kjøretøyene.

Denne artikkelen ble oppdatert i januar, 2020