Dette koster det i de nye bommene

Etter 1. juni vil flere kjøreturer i Oslo bli avgiftsbelagt. Samtidig vil flere strekninger bli billigere. Sjekk hva det nye systemet innebærer for deg!

Tekst Ellen Omland Foto Nils Gelting Andresen

(Denne artikkelen ble oppdatert mai, 2019)

Det nye bomsystemet innebærer at flere av de som kjører bil i Oslo betale for å bruke veiene. Passeringer registreres ved 52 nye punkter, mange av dem sentralt i byen. Begrunnelsen er at kostnaden ved bompengene skal fordeles jevnere for alle  – uavhengig om du bor i sentrum eller utkanten av Oslo.

I den gamle bomringen passerte ca. halvparten av alle kjøreturer i Oslo en bom. Med det nye systemet vil tre av fire kjøreturer bli omfattet av betalingsordningen.

 

Regn ut hva kjøreturen vil koste med

BOMPENGEKALKULATOREN

Innkrevingen fordeles på tre ringer

Det nye bomsystemet har nå tre bomringer:

 • Bygrensa – som er kommunegrensen fra Bærum, Follo og Romerike. Markert med oransje strek.
 • Osloringen – som er markert med blå strek
 • Indre ring – som er markert med grønn strek og har armer opp til Grefsen og Trosterud.
Kart som viser bomringen i Oslo

De nye bomstasjonene lager tre ringer. Bygrensa, som er kommunegrensa mot Follo, Romerike og Bærum, Osloringen (blå streker) og Indre ring (grønn streker)

Billigere for noen, dyrere for andre

Det er også endringer i hvor mye du må betale når du passerer en bom. Takstene halveres, men det er betaling begge veier i Osloringen og Indre ring. På bygrensa er det bare passeringer på vei inn i Oslo som utløser avgift.

Det er også èn timesregel som gjelder for Osloringen og Indre ring, og en annen timesregel som gjelder for bygrensa. Det vil si at du betaler bare for èn passering i timen hvis du passerer flere bomstasjoner i Osloringen og Indre ring, som er samme område. Det er det samme ved bygrensa, hvor du også betaler for bare en passering i timen.

Det nye systemet innebærer at noen kjøreturer blir billigere. Samtidig blir turene som holder seg innenfor dagens bomring nå belastet med en avgift. Det har de ikke vært før.

Se interaktivt kart over alle bomstasjoner her.

 

Skaff deg bombrikke!

Har du abonnement på bombrikke, er det billigere enn om du kjører uten brikke. Fra 1. juni ble det enda  billigere å ha abonnement.

Slik skaffer du deg bombrikke

 • For å få bomrabatt trenger du en AutoPASS-avtale. Den bestiller du her.
 • Rabatten gjelder f.o.m. skjemaet er innsendt. Bombrikken får du i posten etter noen dager.
Eksempel 1:

Hvis du har en dieselbil og kjører tur/retur Oslo sentrum – Alnabru i rushen betaler du tidligere:

 • 54 kr med 10 % rabatt med bombrikke. Du betalte i Osloringen fra Alnabru (60 kr – 10 %= 54 kr)

Nå i rushen:

 • 49,6 kr med 20 % rabatt. Du betaler i Indrering/Osloringen begge retninger.      (31 kr +31 kr – 20 % = 49,6 kr)

Selv om du må betale begge retninger, er det altså blitt billigere, fordi prisene halveres og du får en høyere rabatt per kjøretur med bombrikke.

Dette går bompengene til i Oslo. 

Nærbilde av bomstasjonen ved Furuset i Oslo

Fra 1. juni forsvinner prisinformasjonen fra bomstasjonene. Årsaken er at det er mange faktorer som avgjør hva hver enkelt bilist må betale.

Eksempel 2:

Hvis du kjører tur/retur Sandvika – Alnabru i rushen med dieselbil via ring 3, måtte du før 1. juni betale 124 kroner med 10 % bombrikkerabatt.

Nå betaler du kr 74,40 i rushen!

 • Før: 124 kr med 10 % rabatt. Betaling på bygrensa og i Osloringen til Alnabru og i Osloringen fra Alnabru. (31 kr + 31 kr + 31 kr – 20 % rabatt = 124 kr)
 • Nå: 74,4 kr med 20 % rabatt. Betaling på bygrensa og i Osloringen til Alnabru og i Osloringen fra Alnabru. (31 kr + 31 kr + 31 kr – 20 % rabatt = 74,40 kr)

I dag har rundt 88 % av de som passerer en bomstasjon bombrikke, og det lønner seg!

Prisoversikt over bomtakstene i Oslos bomring

Eksempel 3:

For noen kan de daglige bomutgiftene ha blitt mer enn halvert. Det vil typisk gjelde for turer som starter innenfor Bygrensa, men utenfor Osloringen, og som skal ut av Osloringen et annet sted, men innenfor Bygrensa:

 • Rommen – Radiumhospitalet i rushen, med bensinbil og brikkerabatt, kostet tidligere kr. 49,50. Betalingen skjedde i Osloringen ved Linderud på Rv 4. 
 • Det var samme pris tilbake. Da skjedde betalingen i Osloringen ved Gaustad på Ring 3.
 • Etter 1. juni er prisen kr. 22,40 for hver av strekningene (såfremt du kommer fram på en time).

Månedstak på bompasseringer

I tillegg til at rabatten har blitt høyere, er det også et tak på hvor mange ganger du skal betale for å kjøre gjennom en bomstasjon i løpet av en måned. Men det er forskjell hvis det er bomstasjoner ved bygrensen eller om det er bomstasjoner i Osloringen og Indre ring.

Du belastes ikke for flere enn 120 betalte passeringer i Osloringen og Indre ring i løpet av en kalendermåned, og ikke for flere enn 60 betalte passeringer ved bomstasjonene på bygrensa, altså Bærum, Follo og Romerike i løpet av en måned.

Biler på E6 ved Alnabru i Oslo

Det er et tak innenfor en kalendermåned på hvor mye du skal betale når du passerer bomstasjonene.

Det er et mål i Oslo at det skal være færre biler på veiene enn det er i dag – uavhengig om det er diesel-, bensin- eller elbiler. Vi blir flere og flere i Oslo, og da må reisevanene våre endre seg slik at det blir enkelt for alle å komme seg fram.

Det nye bomsystemet skal føre til at utgiftene blir jevnere fordelt blant bilistene, og også at biltrafikken generelt skal gå ned – både for  fossilbiler og elbiler. Dette vil gi bedre framkommelighet på veiene, noe som både busser, syklister, gående og de som trenger å kjøre bil vil dra nytte av.

Smart reise
Dette går bompengene til i Oslo
Rød buss foran rød bygning i Oslo

Det er et nasjonalt mål at all økning i persontrafikken skal skje med kollektiv, sykkel og gange. I Oslo er det i tillegg et mål at biltrafikken skal synke. Foto: Thomas Haugsveen.

Samtidig skal miljødifferansieringen, ved at bomtakstene er dyrere for bilene som forurenser mest, gjøre at de som må kjøre bil velger elbil. Men nå må også elbilistene begynne å betale bompenger.

En elbilist med bombrikke, som kjører fra Bekkestua til Aker brygge i rushen, må betale 16 kroner i bompenger.

Bomringen har vært viktig for å få finansiert de store samferdselsutbyggingene i Oslo og Akershus siden 1990.

Har du full oversikt nå? Test dine kunnskaper her:

bom-quizen
Smart reise
Ta bom-quizen!