Klimaetatens arbeid i 2022 som pådriver i kommunen for å nå målene om å bli en klimarobust nullutslippsby.

 

Innhold

1 Ansvarsområde………………………………………………………………… 6
2 Måloppnåelse, resultater og risikovurdering ………………………. 7
2.1 Måloppnåelse kap. 771 Klimaetaten ……………………………….. 7
2.2 Måloppnåelse, kapittel 770 Tilskudd til klima- og energitiltak ………………………………………………………………………………………… 31
3 Sammenlikning av budsjett og regnskap …………………………….42
3.4 Driftsregnskap ……………………………………………………………. 42
3.7 Noter regnskapet…………………………………………………………. 47
4 Særskilt rapportering ………………………………………………………55
5 Miljø- og klimarapportering 2022 ……………………………………..67
6 Oppfølging av verbalvedtak og flertallsmerknader ……………..71

(forsidefoto: Liz Palm)

Nyttige lenker: