Pådriver i Oslos klimaarbeid

Oslo har noen av verdens mest ambisiøse klimamål. KlimaOslo forteller historiene om hvordan små og store tiltak gjør at vi sammen får klimagassutslippene ned og samtidig gjør byen bedre å leve i.

 

Inspirere og informere

KlimaOslo drives av Oslo kommune, med Klimaetaten i en redaktørrolle. Etaten skal være en pådriver for å nå klimamålene gjennom å samarbeide med andre deler av kommunen og med befolkning, næringsliv, kunnskapsmiljøer, organisasjoner og andre offentlige myndigheter. Sammen skal vi utvikle gode klimaløsninger for Oslo. KlimaOslo skal både informere om byens klimaarbeid og inspirere til å gjennomføre klimatiltak.

Grønn omstilling

Visjonen til kommunen er at Oslo skal bli en grønnere, varmere og mer skapende by som har plass til alle. Oslo skal redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030 og bli en by som tåler klimaendringen bedre. Men det er ikke slik at alle tiltak som kreves bare kan vedtas. For å klare klimamålene må byens befolkning og næringsliv gjennom en omstilling også på områder som ikke er regulert økonomisk eller juridisk. KlimaOslo skal fortelle om løsningene på veien dit.

 

Klimastrategi for Oslo mot 2030

Oslos klimastrategi ble vedtatt av Oslo bystyre i mai 2020 og er en oppdatert og samlet strategi for Oslos klimaarbeid. Strategien består av fem overordnede klimamål og 16 satsingsområder for å nå disse overordnede målene.

Pressekontakter

Pressekontakt i Klimaetaten

Julie Alexandra Lie Pau

Telefon: 412 85 817

presse@kli.oslo.kommune.no

Nyheter

Styreleder terje Kjeldstad
Oslo kommune avvikler energistøtte til boligselskaper og yrkesbygg – nå kan hele landet få tilskudd

Rekordmange borettslag, sameier og næringsbygg har søkt kommunen om støtte til energitiltak i 2023. Nå avvikles de populære ordningene etter at Enova lanserer nasjonale tilskudd, hvor de gir inntil 10 millioner kroner i støtte.

Gir støtte til tre nye biogass-stasjoner

Snart kan minst 425 tunge kjøretøy fylle flytende biogass på tanken daglig. Det skjer etter at Oslo kommune nå gir tre aktører tilskudd til å bygge nye biogass-stasjoner.

Oslo vant internasjonal pris for arbeidet med elektrifisering av byggenæringen

Oslo er utropt som europeisk vinner av E-visionary award 2023 i Sacramento, California i USA.  
– Dette viser at Oslos arbeid for å gjøre byggenæringen utslippsfri får internasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse, sier fagsjef i Klimaetaten, Audun Garberg.

Jobbreiser: Kvinne sykler på Sagene i Oslo
Mer sykling og mindre T-banekjøring blant ansatte i Oslo kommune

Hvordan har reisevanene til Oslo kommunes ansatte endret seg de siste fem årene? For andre gang siden 2018 har ansatte i Oslo kommune blitt spurt om hvordan de kommer seg til og fra jobb.