En oppgradert by

Oslo har noen av verdens mest ambisiøse klimamål, og de gir oss en mulighet til å skape en sunnere og mer moderne by – for alle. KlimaOslo forteller historiene om hvordan små og store tiltak gjør at vi sammen får klimagassutslippene ned og samtidig gjør byen bedre å leve i.

 

En grønn omstilling

Å få ned utslippene dreier seg om mer enn grønn omstilling. For å innfri målene skal det investeres mye tid og penger i å oppgradere byen, og klimaarbeidet vil dermed bidra til at hovedstaden blir en ny og bedre utgave av seg selv. Oppgraderingen av Oslo vil kreve noe av alle, men først og fremst er investeringene en fantastisk mulighet til å skape en vakrere by, bedre helse, tryggere skoleveier, nye grøntområder, bedre kollektivtrafikk, nye forretningsmuligheter, mindre støy og friskere luft.

Vi forteller historiene

Vi er allerede i gang – fra 2013 har byens utslipp begynt å gå ned. Det er likevel langt igjen til målet om å redusere klimagassutslippene med 50 prosent fra 1990-nivå innen 2020. Men både kommune, næringsliv, organisasjoner og engasjerte innbyggere jobber aktivt for å nå ambisjonen. Historiene om hvordan skal vi fortelle på denne siden.

Et felles ansvar

KlimaOslo driftes av Oslo kommune, med Klimaetaten i en redaktørrolle. Etaten skal være en pådriver for å nå klimamålene gjennom å samarbeide med andre deler av kommunen og med befolkning, næringsliv, kunnskapsmiljøer, organisasjoner og andre offentlige myndigheter. Sammen skal vi utvikle gode klimaløsninger for Oslo.

 

Klima- og energistrategien i Oslo

Oslos klima- og energistrategi inneholder 16 satsingsområder. Tiltakene spenner fra å legge bedre til rett for sykling og kollektivtrafikk til å få ned utslippene fra havneaktiviteten med 50 prosent innen 2030.

Pressekontakter

Pressekontakt i Klimaetaten

Ellen Omland

Telefon: 413 24 000

ellen.omland@kli.oslo.kommune.no

Mer om Klimaetaten

Last ned