Pådriver i Oslos klimaarbeid

Oslo har noen av verdens mest ambisiøse klimamål. KlimaOslo forteller historiene om hvordan små og store tiltak gjør at vi sammen får klimagassutslippene ned og samtidig gjør byen bedre å leve i.

 

Inspirere og informere

KlimaOslo drives av Oslo kommune, med Klimaetaten i en redaktørrolle. Etaten skal være en pådriver for å nå klimamålene gjennom å samarbeide med andre deler av kommunen og med befolkning, næringsliv, kunnskapsmiljøer, organisasjoner og andre offentlige myndigheter. Sammen skal vi utvikle gode klimaløsninger for Oslo. KlimaOslo skal både informere om byens klimaarbeid og inspirere til å gjennomføre klimatiltak.

Grønn omstilling

Visjonen til kommunen er at Oslo skal bli en grønnere, varmere og mer skapende by som har plass til alle. Oslo skal redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030 og bli en by som tåler klimaendringen bedre. Men det er ikke slik at alle tiltak som kreves bare kan vedtas. For å klare klimamålene må byens befolkning og næringsliv gjennom en omstilling også på områder som ikke er regulert økonomisk eller juridisk. KlimaOslo skal fortelle om løsningene på veien dit.

 

Klimastrategi for Oslo mot 2030

Oslos klimastrategi ble vedtatt av Oslo bystyre i mai 2020 og er en oppdatert og samlet strategi for Oslos klimaarbeid. Strategien består av fem overordnede klimamål og 16 satsingsområder for å nå disse overordnede målene.

Pressekontakter

Pressekontakt i Klimaetaten

Ellen Omland

Telefon: 413 24 000

presse@kli.oslo.kommune.no

Pressekontakt i Klimaetaten

Julie Alexandra Lie Pau

Telefon: 412 85 817

presse@kli.oslo.kommune.no

Nyheter

lastebilparade, fossilfri lastebil
Oslo og Viken lanserer tungt samarbeid med verdens første fossilfrie lastebilparade

Oslo og Viken samarbeider for å gjøre tungtransporten fossilfri i de to fylkene. Samarbeidet ble lansert med verdens første fossilfrie lastebilparade fra Tusenfryd til Grønlikaia i Oslo.

Klimagassutslippene ned 26 prosent siden 2009

Utslippene i Oslo sank med 5,9 prosent i 2020, viser de siste beregningene fra Miljødirektoratet.

utslippsfri anleggsplass, elgraver
Overgangen til utslippsfri byggeprosess går raskere enn ventet

Oslo kommune har et mål om at kommunens egne byggeprosjekter skal være utslippsfrie innen 2025, og omstillingen har gått fortere enn forventet. Det viser en kartlegging av Oslo kommunes byggeprosjekter.

Areal tilsvarende 12 fotballbaner trengs for hurtigladere

Hvis Oslo skal nå sine klimamål, må plass til hurtigladeinfrastruktur prioriteres, viser en ny rapport.