Pådriver i Oslos klimaarbeid

Oslo har noen av verdens mest ambisiøse klimamål. KlimaOslo forteller historiene om hvordan små og store tiltak gjør at vi sammen får klimagassutslippene ned og samtidig gjør byen bedre å leve i.

 

Inspirere og informere

KlimaOslo drives av Oslo kommune, med Klimaetaten i en redaktørrolle. Etaten skal være en pådriver for å nå klimamålene gjennom å samarbeide med andre deler av kommunen og med befolkning, næringsliv, kunnskapsmiljøer, organisasjoner og andre offentlige myndigheter. Sammen skal vi utvikle gode klimaløsninger for Oslo. KlimaOslo skal både informere om byens klimaarbeid og inspirere til å gjennomføre klimatiltak.

Grønn omstilling

Visjonen til kommunen er at Oslo skal bli en grønnere, varmere og mer skapende by som har plass til alle. Oslo skal redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030 og bli en by som tåler klimaendringen bedre. Men det er ikke slik at alle tiltak som kreves bare kan vedtas. For å klare klimamålene må byens befolkning og næringsliv gjennom en omstilling også på områder som ikke er regulert økonomisk eller juridisk. KlimaOslo skal fortelle om løsningene på veien dit.

 

Klimastrategi for Oslo mot 2030

Oslos klimastrategi ble vedtatt av Oslo bystyre i mai 2020 og er en oppdatert og samlet strategi for Oslos klimaarbeid. Strategien består av fem overordnede klimamål og 16 satsingsområder for å nå disse overordnede målene.

Pressekontakter

Pressekontakt i Klimaetaten

Ellen Omland

Telefon: 413 24 000

presse@kli.oslo.kommune.no

Pressekontakt i Klimaetaten

Julie Alexandra Lie Pau

Telefon: 412 85 817

presse@kli.oslo.kommune.no

Pressemeldinger

Klimaetatens beskjed til Klimautvalget 2050

Byer som testarena, bedre insentiver for karbonfangst, bevaring av myr og større handlingsrom for kommunene – det er blant forslagene fra Oslo til det statlige Klimautvalget.

elektriske gravemaskiner, Olav Vs gate
Mange nye elektriske gravemaskiner ventes neste år

Neste år vil trolig 15 prosent av nye gravemaskiner i Norge være elektriske. Bak det står modige aktører som driver utviklingen framover, mener Maskingrossisternes forening.

Oslo vant Årets lokale klimatiltak 2021 Zerokonferansen
Oslo vant årets lokale klimatiltak 2021

Under årets Zerokonferanse ble prisen for årets lokale klimatiltak tildelt Oslo for arbeidet med å spre klimabudsjettet som styringsverktøy.

Tungtransporten i Oslo skal bli utslippsfri 

Oslo skal bli en pilotby for utslippsfri tungtransport, og omstillingen i bransjen skjer nå - 13 prosent av de solgte lastebilene hittil i 2021 er elektriske.  Med de riktige virkemidlene kan Oslo klare en grønn omstilling som både kutter klimautslipp og kostnader.