Pådriver i Oslos klimaarbeid

Oslo har noen av verdens mest ambisiøse klimamål. KlimaOslo forteller historiene om hvordan små og store tiltak gjør at vi sammen får klimagassutslippene ned og samtidig gjør byen bedre å leve i.

 

Inspirere og informere

KlimaOslo drives av Oslo kommune, med Klimaetaten i en redaktørrolle. Etaten skal være en pådriver for å nå klimamålene gjennom å samarbeide med andre deler av kommunen og med befolkning, næringsliv, kunnskapsmiljøer, organisasjoner og andre offentlige myndigheter. Sammen skal vi utvikle gode klimaløsninger for Oslo. KlimaOslo skal både informere om byens klimaarbeid og inspirere til å gjennomføre klimatiltak.

Grønn omstilling

Visjonen til kommunen er at Oslo skal bli en grønnere, varmere og mer skapende by som har plass til alle. Oslo skal redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030 og bli en by som tåler klimaendringen bedre. Men det er ikke slik at alle tiltak som kreves bare kan vedtas. For å klare klimamålene må byens befolkning og næringsliv gjennom en omstilling også på områder som ikke er regulert økonomisk eller juridisk. KlimaOslo skal fortelle om løsningene på veien dit.

 

Klimastrategi for Oslo mot 2030

Oslos klimastrategi ble vedtatt av Oslo bystyre i mai 2020 og er en oppdatert og samlet strategi for Oslos klimaarbeid. Strategien består av fem overordnede klimamål og 16 satsingsområder for å nå disse overordnede målene.

Pressekontakter

Pressekontakt i Klimaetaten

Julie Alexandra Lie Pau

Telefon: 412 85 817

presse@kli.oslo.kommune.no

Nyheter

Nullutslippssoner
Utredning og faglige anbefalinger til innføring av nullutslippssone i Oslo  

Bymiljøetaten i Oslo kommune har gjennomført en utredning og vurdering av når og hvordan Oslo kan innføre nullutslippssone. Innføring av en slik sone anbefales tidligst 2025, og bør rettes mot varebiler og tungtransport først.    

Mor og datter kikker ut av vinduet
Oslofolk har aldri søkt om mer penger til klimatiltak

Aldri før har så mange borettslag, bedrifter og privatpersoner søkt om støtte til tiltak som kutter utslipp og sparer energi. I 2022 ga Oslo kommune tilsagn for til sammen 120 millioner kroner.

elektrifisering: offentlig hurtiglader tungtransport filipstad
Oslo kommune gir 25 millioner kroner i støtte til hurtigladere for lastebiler

Støtten vil bidra til at det bygges 28 nye hurtigladere for lastebiler og busser i Oslo. Det er aktørene St1 og Fastcharge som står for utbyggingsprosjektene.

Krav til utslippskutt fra materialer

Oslo skal kutte utslippene fra materialer i kommunens nye og rehabiliterte bygg med 30 prosent. Det fremgår i kommunens nylige fremlagte forslag til budsjett for 2023.