Pådriver i Oslos klimaarbeid

Oslo har noen av verdens mest ambisiøse klimamål. KlimaOslo forteller historiene om hvordan små og store tiltak gjør at vi sammen får klimagassutslippene ned og samtidig gjør byen bedre å leve i.

 

Inspirere og informere

KlimaOslo drives av Oslo kommune, med Klimaetaten i en redaktørrolle. Etaten skal være en pådriver for å nå klimamålene gjennom å samarbeide med andre deler av kommunen og med befolkning, næringsliv, kunnskapsmiljøer, organisasjoner og andre offentlige myndigheter. Sammen skal vi utvikle gode klimaløsninger for Oslo. KlimaOslo skal både informere om byens klimaarbeid og inspirere til å gjennomføre klimatiltak.

Grønn omstilling

Visjonen til kommunen er at Oslo skal bli en grønnere, varmere og mer skapende by som har plass til alle. Oslo skal redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030 og bli en by som tåler klimaendringen bedre. Men det er ikke slik at alle tiltak som kreves bare kan vedtas. For å klare klimamålene må byens befolkning og næringsliv gjennom en omstilling også på områder som ikke er regulert økonomisk eller juridisk. KlimaOslo skal fortelle om løsningene på veien dit.

 

Klimastrategi for Oslo mot 2030

Oslos klimastrategi ble vedtatt av Oslo bystyre i mai 2020 og er en oppdatert og samlet strategi for Oslos klimaarbeid. Strategien består av fem overordnede klimamål og 16 satsingsområder for å nå disse overordnede målene.

Pressekontakter

Pressekontakt i Klimaetaten

Julie Alexandra Lie Pau

Telefon: 412 85 817

presse@kli.oslo.kommune.no

Nyheter

Oslo Handelsstands Forening er medlem i Næring for klima
Oslo Handelsstands Forening melder seg inn i Næring for klima 

Oslo Handelsstands Forening har signeret kontrakt med nettverket Næring for klima, og bekrefter dermed at det grønne skiftet i handelsbransjen er i gang.

Ny tilskuddsordning sikrer kraften på utslippsfrie byggeplasser

En ny utredning fra SINTEF viser at elektrifisering av bygge- og anleggsvirksomheten i Oslo skjer raskt. Oslo kommune lanserer nå en ny tilskuddsordning for mobile ladeløsninger til byggeplasser.

Bompenger som virkemiddel for å nå klimamålene

Klimaetaten har beregnet og vurdert klimaeffekter av ulike taksteksempler for trafikantbetalingssystemet i Oslo. Beregningene var en del av kunnskapsgrunnlaget til forhandlingene for Oslopakke 3, og blir nå offentlig tilgjengelige.

avfallsanalyse, utslippsfri avfallshåndtering
Oslos mulige avfallsfremtid

65 prosent materialgjenvinning (nesten) uten utslipp. Slik kan Oslo nå målene.