Utført av Norconsult på oppdrag fra Klimaetaten i Oslo kommune.

Hensikten med denne utredningen er å etablere et kunnskapsgrunnlag for tallfestede data ved etablering av ulike typer bylogistikkterminaler i Oslo, som kan inkluderes som et tiltak i Oslo kommunes klimabudsjett for 2023. Klimaetaten Oslo kommune ønsker i tillegg innspill til andre typer virkemidler for effektivisering av vare- og nyttebransjen som kommunen kan arbeide aktivt videre med de nærmeste årene.

Les mer