Nå sponser Oslo kommune halve regninga for deg som vil installere lader i 2024. Dette gjøres for å få ned utslippene fra veitransporten, som er den største utslippskilden i Oslo. Skal vi nå klimamålene våre, må både personbiler, taxier og varebiler bli utslippsfrie, og folk velge elektrisk.

– Utslippskutt kommer ikke av seg selv. Skal vi lykkes med grønn omstilling, må alle trekke i samme retning. Nå gjør vi det enklere for innbyggerne å være med på spleiselaget, sier byrådsleder Eirik Lae Solberg.

Bilde av byrådsleder Eirik Lae Solberg (H)

Byrådsleder Eirik Lae Solberg (H)

I 2024 øker Oslo kommune støttesatsen til 50 prosent for bedrifter som installerer ladere til egne elvarebiler. Det samme gjelder for borettslag og sameier som bygger ladeinfrastruktur til beboerne sine. Her økes støttesatsen fra 20 til 50 prosent.

– Når kommunen nå tar halvparten av regningen for ladeinfrastruktur for borettslag, sameier og bedrifter, håper vi at enda flere vil bytte til elbil. Det skal være enkelt å ta grønne valg, sier byråd Marit Vea.

Bilde av byråd for miljø og samferdsel, Marit Vea (V)

Byråd for miljø og samferdsel, Marit Vea (V)

Kommunen dekker også halve kostnaden for taxisjåfører som installerer elbillader hjemme, og til bedrifter som kjøper hurtigladere til elvarebiler. Alle støttesatsene varer ut året . 

– Mange som fortsatt nøler med å gå over til elbil, sier det skyldes mangel på lademuligheter. Nå håper vi så mange som mulig benytter sjansen til å investere i elbilladere i 2024. Det sier Bergljot Tjønn, rådgiver i Klimaetaten. 

Halv pris på lading

Bakgrunnen for at støttesatsene økes er blant annet framskrivninger som viser at 30 prosent av alle bilene i Oslo fortsatt vil være fossile i 2030 – med mindre det innføres nye, målrettede tiltak. En undersøkelse gjennomført av Norconsult på vegne av Klimaetaten viste at manglende tilgang på lading hjemme er det største hinderet for å skifte til elbil blant dagens fossilbilister. 

 

 

– Ifølge Nasjonal transportplan skal alle nye biler i Norge være utslippsfrie fra 2025. Oslo kommune har et enda mer ambisiøst mål om at absolutt alle biler og varebiler på veiene i kommunen skal være utslippsfrie fra 2030. God tilgang til lading er en forutsetning for å nå disse målene, og er grunnen til at vi vil gi ekstra mye i støtte til lading i 2024, sier Tjønn.