Det en smal sak å sette på et nytt støpsel, selv for deg som ikke har turt å reparere elektriske apparater tidligere.

Dette trenger du

 • Avbitertang
 • Skrutrekker
 • Tapetkniv
 • Nytt støpsel

OBS: Viktig å vite

 • Skal du koble et jordet støpsel til ujordet utstyr, er det viktig at kablene til utstyret du kobler til er dobbeltisolerte. Dobbeltisolert utstyr er merket med et slikt symbol (en firkant inne i en større firkant)
 • Du må være ekstra forsiktig med utstyr som er laget av metall, som messinglamper og lignende. Ofte kan det være nødvendig å installere ekstra isolasjon i lampa før du kan bruke den i et rom med jordet elektrisk utstyr.
 • Det tryggeste er å bytte ut et gammelt støpsel med et nytt støpsel av samme type. Er det gamle støpselet jordet, skal også det nye støpselet være jordet – og omvendt.

VIDEO: Fiks det selv – bytte støpsel

Nytt støpsel i gammel lampe? Slik bytter du

 • Klipp kabelen der den kommer ut av støpselet.
 • Skru opp det nye støpselet.
 • Jordede støpsler har rom for tre kabler: Nøytral (blå), faseleder (brun) og jord (gul og grønn). Skruen for jordingskabelen er i midten av støpselet, og er ofte merket med PE eller symbol for jord: ⏚. mange lamper vil kun ha en blå og brun kabel, det beste er i så fall å sette på et støpsel uten jording. NB! Bytter du støpsel på et apparat med jordingskabel, er det veldig viktig at du fester jordingskabelen i den midterste skruen.
 • Nå skal du fjerne det ytterste laget av isolasjon fra strømkabelen. Du skal kun fjerne ytterisolasjon fra den delen av kabelen som vil befinne seg innerst i støpslet, så det kan være lurt å måle hvor mye isolasjon du skal fjerne før du starter å kutte. Støpsler har ofte et kabelfeste med to skruer inne i støpselet. Det er viktig at du har nok ytterisolasjon igjen til at kabelen kan festes her med ytterisolasjon. Kutt varsomt rundt kabelen med en tapetkniv. Når du har skåret hele veien rundt, kan du dra av den ytre isolasjonen.
 • Nå skal du fjerne den indre isolasjonen (den brune og blå), slik at kobberkablene får kontakt med skruene inne i støpselet. Her er det også lurt å mål hvor mye du trenger å fjerne på forhånd.

Nytt støpsel i gammel lampe: Slik skal det se ut når alt er skrudd på plass.

 • Det kan være lurt å tvinne kobbertrådene et par ganger rundt seg selv før du skal føre dem inn i støpselet. Det gjør det lettere å unngå oppflising av kobbertrådene når du fører dem inn i skruehullene.
 • Før kabelen gjennom bakdekselet på det nye støpselet.
 • Før kabelen gjennom kabelfestet, og inn i hvert sitt skruehull. Stram alle skruene, slik at kabelen sitter godt fast.
 • Skru bakdekslet fast i støpslet.

Har du festet alt riktig, skal det nå lyse fint i lampen din!

 

Les også: Fiks det selv: Se hva som skjulte seg under malingen på bordet