Fredag 9. august kl. 10.30 rullet en trikk ut fra Stortorget, lastet med journalister og fotografer, miljøbevisst ungdom – og Næring for klima-representanter. På turen presenterte byrådsleder Raymond Johansen og byrådene Lan Marie Berg og Inga Marte Thorkildsen byrådets nye klimastrategi for Oslo mot 2030. Denne baserer seg blant annet på Klimaetatens faggrunnlag, som Næring for klima-nettverket ga verdifulle bidrag til i fjor høst. På trikketuren fikk tilhørerne presentert hvordan Oslo skal bli verdens første utslippsfrie storby i løpet av 11 år.

Dette er den mest ambisiøse klimastrategien for noen storby i verden. Sammen med Oslos innbyggere og næringsliv vil vi i de neste 11 årene jobbe for å fjerne de gjenværende kildene til klimagassutslipp i byen. Sånn gjør vi Oslo til en enda bedre by å bo, jobbe, leve og investere i.

Gjennom både innspillsmøter og skriftlige høringsinnspill har Næring for klima-medlemmene medvirket sterkt til strategien. Samarbeid med næringslivet står sentralt i flere av de 16 satsingsområdene. Som takk for bidragene reserverte byrådet ti plasser på lanseringsarrangementet til medlemmer av Næring for klima. På tross av svært kort varsel var det stor interesse for å delta på trikketuren. Klimaetaten måtte faktisk foreta en loddtrekning for å fordele plassene!

Fullstappet trikk da ny klimastrategi for Oslo ble presentert.

På trikketuren fortalte byrådsleder Raymond Johansen, byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg og byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen om hva strategien innebærer – og hvorfor den er så viktig. Miljøagent Penelope Lea presiserte at vi har dårlig tid, og ba så vel politikere som næringsliv om å gjøre nødvendige endringer snarest. ASKOs Aleksander Jørgenrud svarte på utfordringen i sitt innlegg om næringslivets innsats, der han viste til at ASKO skal være utslippsfritt allerede i 2026.

Denne strategien er vårt svar til alle de unge som streiker for klimahandling!

Strategien vil behandles av et nytt bystyre etter valget. Det er ikke bestemt når dette vil skje. I Næring for klima blir det viktig å diskutere hvordan vi skal ta strategien videre, og omsette den i konkret handling. Det vil fortsatt være viktig for kommunen og næringslivet å spille godt på lag også framover.

Med på turen var Anne Dubrau fra Vollebekk Fabrikker/Epleslang, Alexander Jørgenrud fra ASKO, Øyvind Søetorp fra Diakonhjemmet, Marcus Bruns fra Storebrand, Merete Saugestad fra Atkins, Vebjørn Bakken fra UiO, Camilla Gramstad fra Virke, Audun Blegen fra Veidekke Eiendom, Morten N. Bakke fra NHO Viken og Knut Inderhaug fra Fortum Oslo Varme, i tillegg til byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg, byrådsleder Raymond Johansen og byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen.