Hammeren kraftstasjon er Oslos eneste vannkraftverk. Siden 1900 har kraftstasjonen i Maridalen forsynt hovedstaden med elektrisitet.

Den benytter fallet på 108 meter fra Skjærsjøen ned til Maridalsvannet.

Bakgrunnen for byggingen av Hammeren kraftstasjon var hovedstadens voksende behov for elektrisitet. Thomas Edison fant opp glødelampen i 1879, og to år senere ble den vist fram for første gang i Europa på Paris-utstillingen. 13. desember 1892 lyste elektriske glødelamper i Kristianias gater for første gang. Kraften kom fra en kullfyrt dampmaskin.

Oslos innbyggere tok imot elektrisiteten med begeistring, og det ble snart klart at kullfyrte dampmaskiner ikke kunne dekke det stadig økende behovet fra sporveien, industrien og husholdningene. 29. juni 1898 vedtok derfor bystyret å bygge en kraftstasjon i Maridalen.

Var nest største vannkraftverk i Norge

Hammeren kraftverk var det første kraftverket i Norge som ble tegnet av en arkitekt; Ingvar Olsen Hjorth. Den samme arkitekten som tegnet transformatorstasjonen i Hausmannsgate 16, som i dag huser Doga.

Ved åpningen 15. juni 1900 ble det erklært at «Nå er byen sikret strøm til alle tider». Det var nok å ta munnen litt for full: Produksjonen fra Hammeren kraftstasjon utgjør i dag bare en minimal del av Oslos kraftbehov, med en maksimal effekt på fem megawatt og en årsproduksjon på 16 GWh. Det tilsvarer strømbehovet til om lag 800 boliger.

Vannkraftverket ved Hammeren i OSlo

Siden 1900 har Hammeren kraftstasjon i Maridalen forsynt hovedstaden med elektrisitet. Det ligger ved Maridalshammeren i Maridalen. Foto: Oda Hveem

Ved åpningen var Hammeren kraftstasjon imidlertid Norges nest største vannkraftverk. To rørledninger på 2400 meter går fra Skjærsjøen ned til kraftstasjonen. Herfra ble elektrisiteten ført først via fjernledning og så videre med kabel frem til transformatorstasjonen.

De kraftige stålrørene som fører vannet fra Skjærsjøen og ned til Hammeren holdt faktisk stand i hele 114 år: Først i 2014 ble de skiftet ut med rør av plast.

Kulturminne i norsk kraftproduksjon

Da Hammeren kraftstasjon ble bygget i 1900 foregikk det en storstilt utbygging av vannkraftverk over hele Norge. Landets topografi og store nedbørsmengder gjør at vannkraft gir store mengder billig energi. Vannkraft er en miljøvennlig og fornybar kraftkilde, og hele 98 prosent av Norges kraftbehov dekkes av vannkraft.

Da Hammeren kraftstasjon ble bygd var det eid av Christiania Elektricitetsværk, som ble etablert i 1892. Selskapet heter i dag E-CO Energi og er heleid av Oslo kommune. E-CO Energi er Norges nest største kraftprodusent.

I 118 år har Hammeren kraftstasjon forsynt Oslo med strøm. Anlegget er fortsatt i full drift, selv om produksjonen er liten i dagens målestokk. Kraftverket har en viktig kulturhistorisk betydning, og er utpekt som et kulturminne i norsk kraftproduksjon.

Kilder: Wikipedia, NVE og E-CO Energi