Prisen ble tildelt Oslo for arbeidet med en klimabudsjettveileder for kommune-Norge. Veilederen er utarbeidet i samarbeid med Hamar og Trondheim kommuner. 

 Dette er stor stas for Oslo, som sammen med Hamar og Trondheim kommune har utarbeidet denne veilederen. Skal vi klare å redusere klimautslippene raskt nok, er det avgjørende at vi lærer av hverandre, sier direktør for Klimaetaten i Oslo Heidi Sørensen. 

– Årets vinnerprosjekt fortjener de helt store ord. Kanskje er dette kommunesektorens viktigste klima-innovasjon, sa områdedirektør Helge Eide i KS da han overrakte prisen.

bilde av Heidi Sørensen

Heidi Sørensen, direktør for Klimaetaten

Prisen for årets lokale klimatiltak deles ut for å skape oppmerksomhet om smarte klimaløsninger i norske kommuner og fylkeskommuner. Konkurransen er for kommunesektoren og arrangeres av KS, KBN Kommunalbanken og Miljøstiftelsen ZERO. 

– Det å utvikle klimabudsjett er fremdeles nybrottsarbeid. Jeg er veldig stolt av at vi med denne veilederen gir råd og viser beste praksis for hvordan kommuner og fylkeskommuner i Norge kan ta i bruk klimabudsjett som styringsverktøy. Klimabudsjett er et viktig verktøy for å redusere klimautslipp, og for at vi sammen skal nå klimamålene, sier klimarådgiver i Klimaetaten og prosjektleder for veilederen Astrid Ståledotter Landstad. 

bilde av Astrid Ståledatter Landstad

Astrid Ståledatter Landstad er klimarådgiver i Klimaetaten i Oslo kommune og prosjektleder for veilederen

Først i verden til å utvikle klimabudsjett

Oslo kommune var trolig først i verden med å utvikle klimabudsjett som styringsverktøy i klimaarbeidet. Det første klimabudsjettet ble laget i 2016, som del av kommunebudsjettet for 2017. Klimabudsjettet viser mål og tiltak som gjennomføres i Oslo for å kutte utslipp innenfor Oslos grenser, og beskriver viktige satsinger for å nå målene i Klimastrategien.  

 Styrken med et klimabudsjett er at man årlig vedtar tiltak for å redusere utslipp og beregner om man klarer å nå klimamålet, sier direktør for Klimaetaten i Oslo Heidi Sørensen. I tillegg er ansvar for klimatiltak tydelig fordelt mellom enheter i kommunen. Dette gir en mer målrettet tilnærming til utslippsreduksjoner sammenlignet med mer overordna strategier. 

 

Sprer klimabudsjettet til andre land

Oslo kommune har også jobbet aktivt for å spre klimabudsjettet til byer i andre land, og i 2020 etablerte det internasjonale klimanettverket C40 et eget kontor i Oslo. Bakgrunnen for etableringen var blant annet Oslos arbeid med klimaledelse, der arbeidet med klimabudsjett er ett viktig tiltak. C40-kontoret leder nå arbeidet med å spre beste praksis innenfor klimabudsjettering, etter inspirasjon fra Oslo kommunes klimabudsjett.  

 Gjennom det nye C40-kontoret får Oslo muligheten til å spre klimabudsjettet til byer i hele verden. Dette er et viktig verktøy for å nå målene i Parisavtalen, og det er veldig fint at verden lærer av det vi får til her i Norge, sier klimadirektør Heidi Sørensen.

Prisen for årets lokale klimatiltak ble utdelt på Zerokonferansen 24. november. Andre- og tredjeplassen gikk til henholdsvis Arendal og Trondheim kommune. 

Juryen bestod av direktør Kristin Halvorsen i Cicero, styreleder Bjørn Arild Gram i KS, administrerende direktør Jannicke Trumpy Granquist i KBN, tidligere statsråd Trine Skei Grande og daglig leder Sigrun Aasland i ZERO. 

 

Om prosjektet

  • Veileder for klimabudsjett ble lansertjanuar 2021 og kan brukes av alle kommuner og fylkeskommuner som skal lage klimabudsjett. 
  • Arbeidet er støttet av Miljødirektoratets tilskuddsordning Klimasats.
  • Over 500 deltakere fulgte lanseringen av veilederen i januar 2021.
  • Veilederen er utarbeidet av Klimaetaten i Oslo kommune sammen med Hamar kommune og Trondheim kommune.
  • Sammen har de kurset seks kommuner og fylkeskommuner i arbeidet med å lage klimabudsjett. Diskusjonene med Arendal, Vågan, Alta, Sarpsborg kommuner og Viken og Vestland fylkeskommuner ble brukt som grunnlag for anbefalinger i veilederen.
  • Veilederen gir konkrete og praktiske råd om hvordan kommuner og fylkeskommune går fram for å utvikle klimabudsjett.