Utslipp fra annen mobil forbrenning, hvor det meste antas å komme fra anleggsmaskiner, var ifølge Miljødirektoratet snaut 250 000 tonn CO2 i 2019. Det er omtrent en femtedel av Oslos samlede klimagassutslipp, tilsvarende utslipp fra mer enn 100 000 personbiler i vanlig bruk.

Oslo kommune har i flere år jobbet for å få ned utslippene fra byggeplasser. Oslo bygger skoler, veier, sykehjem, barnehager og mye annet, til en verdi av omtrent 10 milliarder kroner årlig. Det utgjør om lag en femdel av omsetningen i dette markedet i Oslo.

Siden høsten 2019 har Oslo premiert leverandører som kan tilby utslippsfri byggeprosess i konkurransen om kommunens egne bygg- og anleggsprosjekter. En utslippsfri byggeprosess innebærer utslippsfrie maskiner på byggeplassen og utslippsfri transport.

Og det har gitt resultater.

elektrisk anleggsmaskin

Stiller krav om utslippsfri anleggsplass

Sintef har på oppdrag for Klimaetaten kartlagt resultatene av nye klimakrav. Gjennomgangen viser at aktiv og koordinert bruk av innkjøpsmakt på denne måten kan være et svært kraftfullt klimaverktøy.

For tre år siden fantes ikke store elektriske anleggsmaskiner. Nå har mer enn 30 ulike byggeplasser i Oslo tunge utslippsfrie anleggsmaskiner i arbeid. Over 20 ulike typer utslippsfrie anleggsmaskiner og kjøretøy er i bruk på kommunens byggeplasser.

Resultatene etter to år er oppløftende. Det skjer nå en rask omstilling på Oslos byggeplasser hvor kommunen er byggherre. Rapporten fra Sintef viser at utviklingen mot utslippsfrie bygge- og anleggsplasser går i et høyt tempo, selv om det gjenstår noen utfordringer.

 

 

Det er særlig Vann- og avløpsetaten som har lykkes med å få til mange prosjekter med høy andel av utslippsfri energibruk.

– Vi har jobbet systematisk siden 2017 med å innføre utslippsfri byggeprosess i våre prosjekter og at resultatene nå er så gode er vi veldig glad for, sier Espen Hauge, seksjonsleder i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

Først innførte Vann- og avløpsetaten krav om biodrivstoff i sine anbudsrunder, og etter hvert ble utslippsfri byggeprosess vektlagt tungt.

 

bilde av Espen Hauge

Espen Hauge er seksjonsleder i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune

– Vi har vektlagt miljøprestasjon og utslippsfri prosjektgjennomføring siden 2019 i konkurransen om anleggsoppdrag. Dette har bidratt til at entreprenørene kan investere i en utslippsfri maskinpark, sier Hauge.

anleggsmaskiner på en byggeplass

Utslippsfritt i flere ledd på Vann- og avløpsetatens anleggsplass på Vålerenga. Elgraveren er koblet til ladecontainer, mens massetransporten skjer med ellastebil.

Kan nå målet før tiden

Oslo kommune har et mål om at kommunens egne byggeprosjekter skal være utslippsfrie innen 2025. Direktør i Klimaetaten, Heidi Sørensen, er fornøyd med utviklingen.

– Å sette krav om utslippsfri byggeprosess i anskaffelser har vært så effektiv at vi kan nå målet tidligere enn 2025, sier Sørensen.

Noe av utfordringen har vært å få nok tilgang på maskiner. Men i 2022 vil trolig 15 % av nysalget av gravemaskiner i Norge være elektriske.

Elektriske anleggsmaskiner må bygges om etter at de kommer fra fabrikken. Produsentene har nemlig ikke satt i gang serieproduksjon av utslippsfrie anleggsmaskiner ennå, da de ikke ser det som lønnsomt.

Den utviklingen som nå skjer i Oslo og Norge kan bidra til at produksjonen går fortere, og det igjen vil påvirke prisen på utslippsfrie anleggsmaskiner.

 

Les også: Slik blir anleggsplassene våre utslippsfrie

bilde av Heidi Sørensen

Heidi Sørensen, direktør for Klimaetaten

Fornøyd med utvikling

Oslo kommune har jobbet for å finne gode virkemidler som kan få ned klimagassutslippene i bygge- og anleggsbransjen. Det å få til en omstilling krever god innsikt og forstå hvor skoen trykker for entreprenørene.

elektrisk gravemaskin

Åpningen av Hovinbekken gjennom Klosterenga skjer også med elektriske anleggsmaskiner

– Vi ser at tilgang på strøm kan være en utfordring, særlig på de større prosjektene med flere tyngre og maskiner og kjøretøy, sier direktør i Klimaetaten, Heidi Sørensen.

Ifølge rapporten opplever entreprenører ofte at provisorisk strøm blir nedprioritert i forhold til permanent strømforsyning. Det er derfor behov for gode rutiner og prosedyrer når entreprenører skal skaffe seg anleggsstrøm.

Oslo kommune har et mål om 95 % reduksjon av klimagasser innen 2030. For å nå det målet må man sette inn tiltak i alle sektorer, også bygg- og anleggsvirksomheten.

– Utslippsfri byggeprosess gjør at vi alle får en bedre by å bo i. Mindre støy, bedre luft og bedre arbeidsmiljø er veldig positive bieffekter, samtidig som utslippene går ned, sier Sørensen.