Fem svært ulike virksomheter var representert da sekretariatet for Næring for klima åpnet dørene i Rådhuset for årets første signeringslunsj. Et spennende enkeltpersonsforetak og et veletablert interkontinentalt konsern er blant nysigneringene som tilfører nettverket enda mer kompetanse og dybde.

Kiwa og Ryde velger partnerskap

To av virksomhetene signert partnerskapskontrakt. Det vil si at de fører klimaregnskap, at de forplikter seg til å stille klima- og miljøkrav til sine leverandører, at klimaarbeidet er forankret i virksomhetens strategi og miljøsertifisering. Partnerne får også tilgang til digitale møter og oppfølging fra både Næring for klima og vår landsdekkende søsterorganisasjon, Klimapartnere. 

Kiwa er en uavhengig leverandør som driver med testing, inspeksjon og sertifisering. Virksomheten er akkreditert for å sertifisere bedrifter etter miljørelaterte standarder og forordninger som ISO, Eco Management og Audit Scheme (EMAS). Kiwa bistår også sine kunder med å redusere energiforbruket og minske utslipp av klimagasser, og bidrar gjennom sin tjenesteleveranse med at Oslo får bedre forutsetninger for å nå klimamålene. 

Administrerende direktør i Kiwa Norge, Karsten Warloe, signerer partnerkontrakten med byråd Sirin Stav

Ryde er en norsk operatør av delt mikromobilitet i Norge, Sverige og Finland. Gjennom å tilby elektriske sparkesykler, har Ryde kommet frem til at de har bidratt til å unngå over en million bilturer i året i norske byer. Selskapet jobber også målrettet med å redusere utslipp fra egen drift ved å benytte nullutslippskjøretøy, sørge for lang levetid på elsparkesyklene og ved å jobbe aktivt med gjenbruk av deler. Ryde drifter ikke sparkesykler i Oslo i dag, men har hovedkontor og verksted her. 

Tre nye medlemsbedrifter

Tre virksomheter blir med i nettverket som ordinære medlemmer, og forplikter seg dermed til at klimaarbeidet er forankret i ledelsen, å bidra til å nå kommunens klimamål, og aktiv deltakelse i nettverket. 

Rejlers er et rådgivende ingeniørfirma som har særlig kompetanse innen elektrifisering, energisparing og elsikkerhet. Selskapet jobber blant annet med smarte bygg, solcelleanlegg og driftsoptimalisering. Oslo, som resten av Norge og Europa, står ovenfor en krevende energisituasjon, og elektrifisering er et av de viktigste virkemidlene for å nå byens klimamål innen 2030. Virksomheten har aller størst påvirkningskraft på utslippsreduksjon i prosjektene sine, særlig knyttet til valg av løsninger, materialbruk og gjenbruk.  

Petter Arnesen, administrerende direktør i Rejlers, signerer klimakontrakten

Anemo er et enkeltpersonforetak som hjelper virksomheter med utarbeiding av strategier, planer og kompetanse innen bærekraft. Virksomheten ønsker å være en pådriver for positiv endring, og gjennom å holde kurs, tilby konsulentbistand og å delta i sentrale fora, vil Anemo bidra til utslippsreduksjon. Med bakgrunn som direktør i Statsbygg har grunnlegger Anett Andreassen særlig kompetanse innen bygg- og eiendomssektoren, en sektor som står for en stor andel av byens utslipp. Foruten å gå langt i å minimere egne utslipp, har virksomheten også stor påvirkningskraft i sitt arbeid med andre selskaper. 

Daglig leder i Anemo, Anett Andreassen, signerer klimakontrakten.

Bytjenester er en uavhengig transport-, logistikk og servicepartner som tilbyr nullutslippsleveranser. Virksomheten skal etablere flere byterminaler som brukes til å lagre gods som skal ut til siste lokale destinasjon. Selskapet tilbyr sine tjenester til andre virksomheter, og kan dermed samlaste gods på tvers av alle transportører i Norge. Bytjenester benytter seg av elektriske kjøretøy som tilpasses godsets mengde og størrelse – alt fra lastebil til sykkel. På denne måten bidrar selskapet til mindre luftforurensing og utslipp i Oslo. 

Christoffer Hoel, COO i Bytjenester, signerer klimakontrakten.

Et styrket nettverk

Leder for sekretariatet for Næring for klima, Ingunn Lie, er svært fornøyd med fem nye medlemmer, hvorav to er partnere: – Næringslivet spiller en nøkkelrolle i å muliggjøre oppnåelsen av Oslos klimamål. Det gleder meg stort at stadig flere ønsker å bli med på laget for å dele kunnskap og for å inspirere og utfordre hverandre og kommunen.