Et av målene i sykkelstrategien er at Oslos innbyggere skal oppleve Oslo som en trygg og god sykkelby. I en holdningsundersøkelse om sykling fra 2020 oppga 28 prosent at de opplever at det er trygt å sykle i Oslo. Dette er en økning fra ni prosent i 2014.

–  Dette viser at sykkelsatsingen de siste årene har hatt en god effekt, men at det fortsatt er en lang vei å gå for at Oslo skal bli en trygg sykkelby. Vi ønsker å tilrettelegge slik at alle byens innbyggere kan føle seg trygge når de sykler i Oslo, sier avdelingsdirektør for sykkel i Bymiljøetaten, Heidi Tomten.

 

Kjenner du disse sykkelveiene, som sto klare i fjor?

Mange nye strekninger ble tilrettelagt for sykling i løpet av 2021. Her er noen av stedene det har blitt tryggere og bedre å sykle og  gå i byen vår:

Nye sykkelveier - dyvekes bru

Dyvekes bru.

Nye sykkelveier - nordbygata

Norbygata.

Nye sykkelveier - jens bjelkes gate

Jens Bjelkes gate.

Nye sykkelveier - prestegårdveien

Prestegårdsveien.

Nye sykkelveier - stordamveien

Stordamveien.

Nye sykkelveier - general birchs gate

General Birchs gate.

Nye sykkelveier - svarlbardveien

Svalbardveien.

Nye sykkelveier - gyldenløves gate

Gyldenløves gate.

Nye sykkelveier - refstadveien

Refstadveien.

Et av målene i sykkelstrategien er at Oslos innbyggere skal oppleve Oslo som en trygg og god sykkelby. I en holdningsundersøkelse om sykling fra 2020 oppga 28 prosent at de opplever at det er trygt å sykle i Oslo. Dette er en økning fra ni prosent i 2014.

–  Dette viser at sykkelsatsingen de siste årene har hatt en god effekt, men at det fortsatt er en lang vei å gå for at Oslo skal bli en trygg sykkelby. Vi ønsker å tilrettelegge slik at alle byens innbyggere kan føle seg trygge når de sykler i Oslo, sier avdelingsdirektør for sykkel i Bymiljøetaten, Heidi Tomten.

Kjenner du disse sykkelveiene, som sto klare i fjor?

Mange nye strekninger ble tilrettelagt for sykling i løpet av 2021. Her er noen av stedene det har blitt tryggere og bedre å sykle og  gå i byen vår:

Nye sykkelveier - dyvekes bru

Dyvekes bru.

Ny tilrettelegging i 2022

Her er noen av gatene som skal få nye og enda bedre sykkelløsninger i løpet av året.

 • Ring 2, mellom Maridalsveien og Colletts gate
 • Christian Krohgs gate, mellom Hausmanns gate og Brugata
 • Stenersgata, mellom Christian Krohgs gate og Lybekkergata
 • Enebakkveien, mellom Skullerudveien og Østensjøveien
 • Tåsenveien, mellom Stavangergata og Christophers vei
 • Ensjøveien, mellom Økernveien og Strømsveien
 • Monolitveien
 • Riddervolds gate, mellom Inkognitogata og Parkveien
 • Grenseveien, mellom Haslevollen og Hovinveien
 • Industrigata, mellom Bogstadveien og Suhms gate (Sykkelfelt mot enveisregulert gate)
 • Sandakerveien, mellom Torshovgata og Bentsebrugata (Sykkelfelt mot enveisregulert gate )
 • Sandakerveien, mellom Biermannsgate og Holsts gate (Sykkelfelt mot enveisregulert gate)
 • Rundtjernveien, mellom Venåsvegen og Hellerud Terrasse (Sykkelfelt mot enveisregulert gate)

I tillegg jobber kommunen med å gjøre det tryggere å sykle i boliggater med lav trafikkmengde.

Gammel, som ny

Noen sykkelveier har blitt forbedret slik at det har blir enda litt tryggere å sykle og gå: