Stadig flere legger merke til Oslos ambisiøse klimamål, og hvordan vi jobber for å nå disse. Sist ut er New York, som nå innfører klimabudsjett for å redusere sine klimagassutslipp.  Klimabudsjettet er et styringsverktøy som viser hvordan klimamålene skal nås, hvilke tiltak som er iverksatt og hvem som er ansvarlig for å fullføre dem.

– Store utfordringer krever omfattende løsninger, og få problemer er like massive som klimaendringene. Vi har ingen tid å miste, og derfor lanserer New York City nå et klimabudsjett, som den første store byen i USA. Fra og med i dag vil beslutningstakere ha verktøyene de trenger for å evaluere effekten av prosjekter og programmer for å oppnå byens klimamål, sier ordfører i New York City, Erik Adams.  

- New York City er et forbilde

Byrådsleder i Oslo, Eirik Lae Solberg, sier New York med dette bekrefter den lederrollen de har på klimaområdet i verden.  

– Klimabudsjettet er et kraftfullt styringssystem. I Oslo har det hjulpet oss med å redusere utslipp og gjøre byen grønnere, og jeg er sikker på at også New York vil merke disse gevinstene hos seg. Det at New York går foran, vil også inspirere andre storbyer til å ta i bruk klimabudsjett, sier Solberg. 

portrettbilde av Eirik Lae Solberg

Byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) Foto: Oslo kommune

Klimabudsjettet sprer seg både innenlands og utenlands

Da Oslo lanserte sitt klimabudsjett for åtte år siden, var det som første by i verden. Siden har flere byer fulgt etter, og sammen med Hamar og Trondheim utarbeidet Oslo i 2019 en veileder med praktiske råd for hvordan kommuner og fylkeskommuner kan ta i bruk ett klimabudsjett 

verdenskart med storbyene som jobber med klimabudsjett

De siste årene har også flere byer internasjonalt fått øynene opp for klimabudsjettet. Sammen med C40, et globalt nettverk av nesten 100 byer, deltok Oslo i 2021 på oppstarten av et toårig pilotprogram som involverte 12 byer fra fem globale regioner. Målet var å hjelpe dem i gang med sine egne klimabudsjett. I piloten deltok Barcelona, Berlin, London, Los Angeles, Milan, Montréal, Mumbai, New York, Oslo, Stockholm, Paris, Rio de Janeiro og Tshwane. 

Piloten viste at det det finnes universelle prinsipper for klimabudsjettering og at det kan brukes som et effektivt styringsverktøy både i globale nord og sør. C40 oppskalerer nå fra pilot til program og har utviklet kunnskapsmateriale som skal hjelpe nye byer å komme i gang med arbeidet.   Med god hjelp fra C40 sitt kontor i Oslo, lanserte London sitt første klimabudsjett i fjor, og Mumbai er godt i gang med å implementere budsjett hos seg

  • Klimabudsjettet presenterer tiltak for å redusere utslipp, anslått effekt av tiltakene og fordeler ansvaret for gjennomføringen. 
  • Klimabudsjettet er en integrert del av det øvrige budsjettet i kommunen, noe som gjør at det har en sterk politisk forankring og blir en del av dagsordenen på budsjettkonferansene.  
  • Alle virksomheter som har ansvar for tiltak i klimabudsjettet, rapporterer på status på tiltakene på samme måte som de øvrige tiltakene i budsjettet. Dermed er det enkelt å følge med på fremgang og gjøre nødvendige justeringer hvis det er behov for det.  

Klimaetaten har også blitt invitert til OECD i Paris med representanter fra klima/miljø og finansdepartementer for å fortelle om hvordan Oslo kommune har lykkes med klimabudsjettet.  

– Det er veldig motiverende å se at den systematiske jobben vi gjør for å kutte klimagassutslipp her i Oslo, blir lagt merke til og at vi dermed kan bidra til at andre byer kutter sine utslipp. Det viser at det vi gjør her hjemme i lille Oslo, kan ha stor effekt ut i verden, sier Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten i Oslo kommune.