Fem nye medlemmer har signert!

15. mars ønsket vi fem nye medlemmer velkommen i Næring for klima-nettverket gjennom en lunsj på Oslo Rådhus, der de nye medlemmene signerte klimakontrakten med byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg

Tekst Ingunn Lie Foto Thomas Haugersveen

Harald Tellmann, Partner/Managing Director, Tellmann Executive Advisors

Tellmann Executive Advisors er et rådgivingsselskap innen digitalisering. De har innført policy for klimavennlige tjenestereiser, og jobber med å hjelpe kundene til å gå fra egne produkter til delingstjenester innen IT.

John R. Amundsen, daglig leder, Storespeed AS

Storespeed drifter datasentre, og samarbeider med sine internasjonale partnere om mest mulig klimavennlig datasenter drift bl.a. gjennom samlokalisering av datasenteret med kraftproduksjon for gjenvinning av overskuddsvarmen.

Diakonhjemmet Hage kart
Smart by
Her kan du leve miljøvennlig fra du er 1 til 100 år

Knut Linnerud, CEO, Power Unit

Powunit jobber med å utvikle en mobil off-grid energiløsning med hydrogen som energibærer, som kan levere utslippsfri strøm til byggeplasser.

Dag Kibsgaard-Petersen, adm. direktør, Norgestaxi

Norgestaxi er Oslos nest største drosjeselskap med ca. 300 løyvehavere. I år flytter de inn i massivtrebygget Valle Wood, og blir miljøsertifisert gjennom ISO 14001.

Eli Grimsby, adm. direktør, Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Kultur- og Idrettsbygg er et av Oslo kommunes byggforetak. I 2016 var de første byggherre i Norge som stilte krav om fossilfri anleggsdrift. KID holder nå på med byggingen av nytt Munchmuseum og nytt hovedbibliotek, og begge prosjektene er FutureBuilt-prosjekter.

Dette er Næring for klima: Les årsrapporten for 2018

En av miljøambassadørene i Oslo
Levende by
De er Oslos nye miljøambassadører