Vi vil starte med å gi et oversiktsbilde over hvilke krav som kommer fra EU fremover, og videre gi en grundig innføring i vesentlighetsanalyser, inkludert dobbel vesentlighet. Vi får høre fra dyktige innledere fra Norsk Sertifisering AS og fra Stiftelsen Miljøfyrtårn. Sistnevnte har jobbet med å bygge opp vesentlig.no i samarbeid med UN Global Compact. Det blir også rom for diskusjon og erfaringsdeling.

Tirsdag 12. mars kl. 9-11 på Sentralen. Lett servering fra 08.30. 

 • Introduksjon til møteserien ved Næring for klima
 • Bærekraftsrapportering – Hvordan påvirkes din virksomhet av EU’s nye krav?
  Øygunn Sundsbø Brynildsen fra Stiftelsen Miljøfyrtårn gir deg oversikten du trenger over hva som kommer av verktøy og krav til bærekraftsrapportering fra EU.
 • Norge og EU: Hvordan tilpasses krav til en norsk standard? 
  Inger Jakobsen fra Norsk Sertifisering AS gir en oversikt over hvordan det jobbes med bærekraftsrapportering i norske standarder.
 • Vesentlighetsanalyse – Slik gjør du det! 
  Stine Vintervoll fra Stiftelsen Miljøfyrtårn gir en innføring i vesentlighetsanalyser og viser hvordan de har lagt opp verktøyet vesentlig.no. Hun vil også gå gjennom dobbel vesentlighetsanalyse, som er et krav i CSRD. 
 • Erfaringsdeling og diskusjoner
  Vi legger opp til erfaringsdeling og diskusjoner mellom deltakerne. 

Om møteserien

Kravene til bærekraftsrapportering og klimaplaner for næringslivet blir stadig flere og strengere. For å klare å redusere vår påvirkning på klima, er det viktig med gode prosesser, verktøy og rutiner. Gjennom denne møteserien vil vi både dykke dypere inn i hvilke krav som kommer fra EU og hva det betyr for næringslivet, og gi konkrete verktøy og praktiske eksempler på hvordan drive god klimaledelse. Møteserien vil løpe gjennom året og vil ta for seg avgrensede temaer i hvert møte.