I dette møtet vil vi starte med å gi et oversiktsbilde over hvilke krav som kommer fra EU fremover, og videre ta for oss vesentlighetsanalyser, inkludert dobbelt vesentlighet. Vi får høre fra dyktige innledere fra Miljøfyrtårn, som har jobbet med å bygge opp vesentlig.no i samarbeid med UN Global Compact. Det blir også rom for diskusjon og erfaringsdeling.

Tirsdag 12. mars kl. 9-11 på Sentralen. Lett servering fra 08.30. Mer informasjon og agenda kommer.

Om møteserien

Kravene til bærekraftsrapportering og klimaplaner for næringslivet blir stadig flere og strengere. For å klare å redusere vår påvirkning på klima, er det viktig med gode prosesser, verktøy og rutiner. Gjennom denne møteserien vil vi både dykke dypere inn i hvilke krav som kommer fra EU og hva det betyr for næringslivet, og gi konkrete verktøy og praktiske eksempler på hvordan drive god klimaledelse. Møteserien vil løpe gjennom året og vil ta for seg avgrensede temaer i hvert møte.