Vi er klar over at for de aller fleste så er ikke målet med reisen, selve reisen i seg selv. Vi vet at den bør gå så raskt som mulig, oppleves fleksibel og behagelig. Oppgraderingen av Oslo handler blant annet om å skape et nettverk av miljøvennlige, kombinerte mobilitetsløsninger som gir oss større bevegelsesfrihet enn det vi får med egen bil.

Ruters klart viktigste miljøbidrag er å få flere til å reise kollektivt, der bilbruk ville vært alternativet. Dette er kostnadseffektivt og gunstig for klima, lokalmiljø, byutvikling og innbyggernes helse. Lykkes vi, så betyr det en frihet fra bilen, og en mulighet til å skape grønne byrom og gater tilrettelagt for gange, sykkel og kollektivtransport. Vi gjør stadig små grep som gjør det litt enklere. Du kan blant annet ta med sykkelen gratis på T-banen utenom rushtiden. I helgene kan du ta med inntil fire barn gratis på din billett når du reiser kollektivt. Du kan lade telefonen din om bord på egne ladepunkter på T-banen. Er du over 67 år og bor i bydel Nordre Aker, tilbyr vi aldersvennlig transport på dagtid for at du skal få gjort dine ærend.

Så langt er 59 prosent av kollektivtrafikkens energibruk fornybar.

Flere avganger med ny tunnel

Vi jobber med store prosjekter for å sikre at kapasiteten i det eksisterende kollektivtilbudet er godt nok i fremtiden. Oslo skal få nye trikker og et oppgradert trikketilbud som vil binde byen enda bedre sammen på gateplan. T-banen er hovedpulsåren i kollektivtrafikken, og fraktet i fjor 106 millioner reisende kjapt under bakken. Denne kapasiteten vil dobles med ny T-banetunnel under sentrum på plass. Vi foreslår også nye stasjoner på Bislett og i Grünerløkkaområdet ved Nybrua. Majorstuen stasjon skal oppgraderes, og der vil Fornebubanen koble seg på det øvrige T-banenettet.

Bussen din blir utslippsfri og mer stillegående

Så langt er 59 prosent av kollektivtrafikkens energibruk fornybar. Trikk og T-bane går allerede på sertifisert fornybar strøm fra vannkraft, så det er på buss og båt at den store transformasjonen til utslippsfrie løsninger skal skje. Bærekraftig biodrivstoff blir viktig på kort sikt som overgangsløsninger på veien mot nullutslipp. Ambisjonen er raskest mulig innfasing av elektriske busser, både på hydrogen og batterielektrisitet. Det gjør vi gjennom nye kontrakter, endringsordre og piloter. Vi venter de første elektriske bussene til Oslo i år. Seks batterielektriske busser skal testes på tre ulike busslinjer, med ulik ladeteknologi. Elektriske minibusser er allerede i drift i skoleskyssen. I de kommende buss- og båtkontraktene vil elektriske løsninger etterspørres, og i 2025 vil stillegående, elektriske busser prege bybildet.

Et grønnere båttilbud

Øybåtene var blant de første i verden som tok i bruk bærekraftig fornybar diesel (HVO). Båtene som kjører fra Rådhusbrygga setter stadig ny rekord i antall passasjerer, så det er etterlengtet for mange å komme seg ut til de flotte øyene i indre Oslofjord. Nå står elektrifisering av øybåtene og Nesoddenbåtene for tur, og det vil kunne være en mulighet før utgangen av 2020.

Et kollektivtilbud tilpasset ditt behov

2019 blir et viktig år for Oslo, som Europas miljøhovedstad. Kollektivtrafikken vil i all hovedsak benytte fornybar energi, og vi har startet innfasingen av utslippsfrie busser og båter.

Trolig har vi også høstet verdifull erfaring fra testingen av selvkjørende elektriske minibusser med tanke på å integrere disse i et kombinert mobilitetstilbud, med buss, trikk, T-bane, tog, båt og selvkjørende busser.

En digital reise

Vi har startet på en digital reise, der vi utnytter datateknologien til å skape enklere og mer fleksible reiser i et mobilitetsnettverk, tilrettelagt for deg. Vi skal bidra til at Oslo også i fremtiden vil være en bærekraftig hovedstad det er godt å leve i. Kollektivtransporten skal bli utslippsfri, og vi skal stå på for å levere mobilitetsløsninger tilpasset dine behov som innbygger i hovedstadsområdet.

God reise!