Her booker du en klimapilot

Vil du ha besøk av en av klimapilotene på din skole?

 

Klimapilotforedrag kan bookes her!

 

Foredragene handler om klima- og miljøutfordringene verden står overfor og hvordan Oslo og Norge også kan være en del av løsningen. Besøkene er gratis for skolene!

Du kan velge mellom et foredrag på 60 minutter med rom for spørsmål og et foredrag på 90 minutter hvor pilotene går mer i dybden på relevante tema og der eleven inviteres til diskusjon.

Her booker du en klimapilot

Klimapiloter og Klimaskolen

Klimaetaten  og Utdanningsetaten lanserte sitt fellesprosjekt «Klimaløft i Osloskolen» våren 2019. En viktig del av prosjektet var nettopp klimapiloter: unge kompetente foredragsholdere ble sendt ut i Osloskolen for å møte elever i ungdomsskolen og på videregående skoler.

Som en del av prosjektet lanserte også de to etatene ressursbanken Klimaskolen.no. Målet med Klimaskolen.no er at lærere skal få en god oversikt over de ulike undervisningsressursene som finnes digitalt. Den skal gjøre det enkelt for lærere å velge klimaundervisningsressurser tilpasset trinn, fag og kompetansemål.

Felles for Klimapilotene og Klimaskolen er å ruste elevene med kunnskap som gjør dem i best mulig stand til å møte fremtidens miljøutfordringer. Samtidig skal de også kunne se mulighetene ved å bo i en av verdens ledende klimabyer, enten det dreier seg om innovative teknologiske løsninger eller egne yrkesmuligheter innen et stort spenn av fagfelt.

Her booker du en klimapilot

Her kan du se et digitalt klimapilotforedrag!