Kampanjen tar sikte på å løfte frem gode tiltak som virksomheter kan gjøre for å redusere klimagassutslipp fra verdikjeden sin. Med inspirasjon og litt nudging skal #grøntgrep bidra til at flere blir med å ta grønne grep.

Den beste inspirasjonen finnes hos næringslivet selv – mange bedrifter har allerede tatt grep! Gjennom #grøntgrep-kampanjen på LinkedIn ønsker vi å:

 • spre kunnskap om hvilke tiltak bedrifter kan gjøre
 • inspirere flere bedrifter til å forplikte seg til å gjennomføre tiltak som reduserer indirekte utslipp!

 • Direkte utslipp (scope 1) er klimagassutslipp fra bedriftens egen virksomhet, for eksempel forbruk av drivstoff til egne biler.
 • Indirekte utslipp kan deles i annen energibruk (scope 2) og utslipp fra verdikjeden (scope 3).
 • Mange bedrifter har majoriteten av sine utslipp i scope 3 gjennom innkjøpte varer og tjenester.
 • Typiske eksempler på slike klimagassutslipp kan være flyreiser, utslipp fra produksjon av varer som bedriften kjøper, utslipp fra leverandørenes transport av varer, ansattes reiser til og fra jobb, eller utslipp fra forbrenning av bedriftens avfall.
 • På internett finner du mange gode forklaringer på hva scope 1, 2 og 3 er. Se for eksempel Footprints forklaring her.

Hvordan bli med på #grøntgrep?

 • Identifiser et grønt grep som bedriften vil gjennomføre (se lenger ned for inspirasjon til tiltak)  
 • Sørg for at deres grønne grep er forankret i selskapet og kan gjennomføres
 • Legg ut en post på LinkedIn hvor dere skriver om tiltaket, og tagg ett eller flere selskap som dere vil sende utfordringen videre til. Tagg også @Næring for klima, og bruk hashtagen #grøntgrep!

Vi oppfordrer til å iverksette nye tiltak, men deres grønne grep kan også være et tiltak som dere nylig har iverksatt, eller en idé som dere allerede jobber med og skal gjennomføre i nær framtid.  

Eksempler på store og små grønne grep dere kan gjøre 

 • Gjør en leverandørkartlegging for å finne ut hvor selskapet har vesentlige scope 3-utslipp   
 • Endre innkjøpsavtalen for bedriftens IKT-utstyr: kreve mer reparasjon og ombruk av utstyret, eller velge produkter med lavere fotavtrykk i produksjonsfasen   
 • Still krav om utslippsfri transport til en av selskapets faste leverandører    
 • Ta initiativ til mer vegetarisk mat og mindre matsvinn i kantinen    
 • Trenger dere nye kontormøbler? Gå over til leie- og leasingsavtaler, eller kjøp brukt.  
 • Ta i bruk bildeling som erstatning for egen bilpark    
 • Gi gavekort på reparasjon til de ansatte til jul    
 • Innfør utslippsbudsjett for reiser   
 • Start en belønningsordning for ansatte som reiser kollektivt, med sykkel eller gange 
 • Utbedre garderobefasiliteter og mulighet for sykkelparkering for ansatte
 • Bestem dere for å bli miljøsertifisert i løpet av 2024

Har du gjort alt som står på lista allerede? Eller finner du ikke noe som passer for dere? Følg med på Linkedin #grøntgrep for å bli inspirert av eksempler på hva andre gjør!

Ved å bli med og ta #grøntgrep kan dere både gjennomføre et konkret klimatiltak i egen bedrift, og bidra til å inspirere andre i næringslivet til å gjøre det samme💪💚.