Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

Møte i Næring for klimas forum for bygg og anlegg 20.10 kl. 12.00-13.30

Næring for klimas fagforum

Næring for klima er Oslo kommunes klimanettverk for næringslivet i hovedstadsregionen.

Formålet med Næring for klima-nettverket er å skape en arena for dialog og samarbeid mellom kommunen og næringslivet om å nå klimamålene, og å mobilisere næringsliv og andre virksomheter til aktivt å bidra til å nå Oslos klimamål mot 2030 i tråd med klimastrategien.

I Næring for klima-nettverket finnes fire fagforum der spesielt interesserte bedrifter møtes for å gå i dybden innen relevante temaer. De fire fagforumene er:

  • Vare- og nyttetransport
  • Bygg, anlegg og eiendom
  • Sirkulære løsninger
  • Klimatilpasning

Alle bygge og anleggsplasser i Oslo skal være utslippsfrie i 2030. Hvordan kan vi gjennomføre overgangen fra fossilfritt til utslippsfritt best mulig? Vi inviterer ulike aktører fra kommunen og bransjen til å diskutere spørsmål, utfordringer og løsninger fremover.

  • Kommunen oppdaterer på ambisjonene for utslippsfri anleggsvirksomhet fremover
  • Futurebuilt deler erfaringer fra forbildeprosjekter og informerer om nye kriterier
  • Øyafestivalen og Hafslund E-CO har fått tilskudd fra Oslo kommune til kartlegging av utslippsfrie anleggsplasser, og deler erfaringer fra kartleggingen
  • Maskinleverandørenes synspunkt: Hva er etterspørselen i markedet i dag, og hva kan de levere fremover? v/ NASTA
  • Suksessfaktorer for utslippsfri anleggsplass i Olav Vs gate: Agaia (tidl. Steen og Lund) deler erfaringer fra arbeidet

Meld deg på møtet her.
Møtet finner sted på Zoom.