Partnersamling: Fra utslippsregnskap til utslippskutt

Vi retter blikket fra utslippsregnskap til utslippskutt – hvordan kan vi bruke klimaregnskapet som et verktøy for å få ned utslippene?

Vi inviterer til ny samling for partnere i Næring for klima tirsdag 26. september på Byens Tak på Youngstorget. Det blir kaffe og mingling fra 08.30, faglig program og diskusjoner fra klokken 09-11, før vi avslutter med en hyggelig lunsj fra 11-11.30.

Samlingen åpner med et innlegg fra Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten. Hun vil gi dere oppdatert informasjon om status på klimaarbeidet i Oslo, inkludert det nye forslaget til klimakrav i kommuneplanens arealdel og dets betydning for næringslivet.

Hanne Løvstad, bærekraftssjef i PwC kommer for å gi dere en oppdatering på hvordan Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vil påvirke klimarapporteringen i Norge, hvordan det står til med klimaarbeidet i norske bedrifter og hvordan man kan gå frem for å lage planer, sette mål og kutte utslipp.

På samlingen vil dere også høre gode eksempler og erfaringer fra selskaper i nettverket om hvordan de jobber med utslippskutt. Det vil også bli satt av tid til diskusjon og erfaringsutveksling om eget klimaarbeid.

Agenda:

Mingling og kaffe fra 08.30, vi starter presis kl. 9.

 • Velkommen og introduksjon av nettverket v/ Næring for klima
 • Status på klimaarbeidet i Oslo v/Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten
 • God klimaledelse – hvorfor og hvordan v/Hanne Løvstad, leder for klima og bærekraftstjenester i PwC
 • Innblikk i årets klimarapportering v/Næring for klima
 • Pause
 • Korte innlegg fra selskaper om hvordan de jobber med utslippskutt:
  • Asplan Viak v/Leif Christian Jensen
  • Asko v/Aleksander Jørgenrud
  • Ryde v/Tobias W. Balchen
 • Diskusjon i grupper:
  • Hvordan jobber din virksomhet med utslippskutt?
  • Hva er utfordringer, og har dere erfaringer å dele? 
 • Lunsj fra kl. 11

Samlingen er kun for de av våre medlemmer som har valgt å bli partnere i nettverket.