Nullutslipp i varetransport i Oslo sentrum

Nettmøte i Næring for klimas fagforum for vare- og nyttetransport 27. januar kl. 9.30-11.30.

Vi inviterer til møte om morgendagens varelevering i Oslo. Hva kreves for at vareleveringen skal bli nullutslipp og mer effektiv? Oslo kommune utreder hvordan sentrum skal bli en nullutslippssone, dette krever nye løsninger for varetransporten som må utvikles sammen med næringslivet. Færre biler og økt fyllingsgrad vil også gi mer effektiv arealbruk og ressursutnyttelse, som igjen gir bedre byliv. Hva må på plass for å få det til?

I tillegg skal Oslo gjennom EU-prosjektet MOVE21 bli en Living Lab som skal teste nyskapende mobilitetsløsninger innen blant annet varelevering. Vi ønsker å etablere partnerskap av offentlige og private aktører for å skape, teste og oppskalere løsninger som effektiviserer drift og reduserer trafikk og klimagassutslipp fra transportsektoren.

Hvordan kan vi samarbeide? Og hva ønsker dere å samarbeide med andre deltagere i nettverket om?

Agenda for møtet:

09:30 Velkommen, Petter Christiansen, Klimaetaten

09:40 Nye kjøretøymodeller og levetidskostnader for nullutslipp vs diesel, Marius Gjerset, ZERO

09:50 Oslo Living Lab og MOVE21, Patrycjusz Bubilek, Bymiljøetaten

10:00 Slik kan varetransporten i Oslo bli nullutslipp, korte pitcher fra medlemsbedrifter:

  • Schenker, Lars Sveen
  • Schibsted, Janicke Hægh Asakskogen
  • Bytjenester, Trond Snesrud
  • Rang-Sells, Stig Fjærli
  • Bravida, Dag Vidar Kvernbråten

10:15 Nullutslippssone i Oslo, Snorre Vaagland (BYM) og Nikolai Øvrebekk (Halogen)

10:25 Gruppediskusjoner om nullutslipp i vareleveringen i Oslo sentrum
Diskusjonene ledes av Oslo kommune, Halogen og Footprint

10:50 Varelevering til og i nytt regjeringskvartal, Arne Bergh, Statsbygg

11:05 Vel hjem

Meld deg på møtet her.