Nettverksmøte: Siste nytt på klimafronten

Velkommen til nettverksmøte i Næring for klima 26. oktober kl. 8-12 på Ruter S!

Nettverksmøtene er brede treff for alle medlemsvirksomheter i Næring for klima. Formålet med nettverksmøtene er å knytte kontakter, dele erfaringer og få oppdateringer på hverandres og kommunens klimaarbeid.

Møtet er kun for medlemsvirksomheter i Næring for klima.
Påmeldingsfristen har gått ut – send oss en epost dersom du ikke fikk meldt deg på i tide, men ønsker å delta.

Agenda for møtet:

08.00-08.30: Frokost og mingling

08.30-11.30: Faglig program

Del 1: Klima- og miljøledelse

 • Hva forteller kommunens klimaundersøkelse oss om trender i befolkning og næringsliv? v/ Klimaetaten
 • Den nye generasjonen miljøledelse v/ Stiftelsen Miljøfyrtårn
 • Partnerskap i Næring for klima: veien videre v/ Klimaetaten
 • Oslos klimakrav i anskaffelser fremover v/ Utviklings- og kompetanseetaten

Del 2: Bærekraftige vaner – hva kan ALLE gjøre i sin bedrift?

 • Vi utfordret de ansatte – slik gikk det! v/ Fremtind
 • Bærekraftig mat – innlegg og samtale:
  • Erfaringer med grønn meny v/ Handelshøyskolen BI
  • Kantinepilotering i EU-prosjektet Fusilli Horizon v/ prosjektet
  • Klimakvittering og kundenudging v/ Oda
  • Halvering av matsvinn v/ ISS
 • Fra kaffegrut til gourmet v/ Gruten
 • Grønne vaner på sjøen v/ Kruser
 • Våre beste tips for å bli mer sirkulær v/ Norsk Gjenvinning

Del 3: Energi og energieffektivisering

 • Fremtidens energisystemer v/ UiO:Energi
 • Fjernvarme og kjøling v/ Hafslund Oslo Celsio
 • Rehabilitering til energieffektivitet v/ Oslo Havn
 • Solceller på tak og fasader v/ Asko Norge
 • Energisparingstiltak som monner v/ Energi Salg Norge
 • Kommunens satsing på energi fremover og tilskuddsordninger i Klima- og energifondet v/ Klimaetaten

11.30-12.00: Enkel lunsj og mingling