Næring for klima 2.0: Klimapartnerskap

Foto Eirik Skarstein

Vi har kun 8 år på oss til å nå klimamålene. Det betyr at vi fremover må kutte enda mer utslipp. Oslo har tatt på seg ledertrøyen i klimaarbeidet, og skal bli en nullutslippsby i 2030. For å oppnå det må både privat og offentlig sektor måle hvor vi er og legge tydelige planer for hvordan vi skal komme dit.

Samarbeid med næringslivet er en avgjørende del av Oslos klimaarbeid. I 2019 varslet byråden for miljø og samferdsel introduksjonen av et nytt partnerskap i Næring for klima for bedrifter som utviser og rapporterer på god klimaledelse. På dette møtet inviterer vi alle medlemsvirksomheter til å forplikte seg til å bli med som partner i nettverket. Partnerskap er for dere som fokuserer på god klimaledelse, og som bruker eller vil begynne å bruke klimaregnskap som et verktøy for å nå egne klimamål. Gjennom transparent rapportering kan vi bidra til å synliggjøre alt det gode klimaarbeidet som gjøres i Oslo.

På dette møtet vil du få vite hva det vil si å bli med som partner, hvorfor vi tilrettelegger for klimaregnskap og om det nasjonale samarbeidet med Klimapartnere.

Møtet er for ledere og kontaktpersoner i medlemsbedriftene i Næring for klima.

Meld deg på møtet her.