Ladestasjoner og biogasstasjoner i Oslo

Oslo kommunes klimanettverk Næring for klima har et eget fagforum for vare- og nyttetransport. Fagforumet er også åpent for bedrifter som ikke er medlem av Næring for klima. Kom på frokostmøte og hør om hvilke ladestasjoner og biogasstasjoner som er på trappene i Oslo!

Oslo er allerede en foregangsby for utslippsfrie vare- og lastebiler, og det er både elektrisk og biogassdreven næringstransport på veiene i byen. En av de største barrierene for innfasingen av elektriske og biogassdrevne kjøretøy har vært tilgangen på lade- og fylleinfrastruktur.

Nå har det imidlertid begynt å skje mye både fra privat, statlig og kommunalt hold. I dette frokostmøtet i Næring for klimas fagforum for vare- og nyttetransport blir du oppdatert på hvilke ladestasjoner og biogasstasjoner som planlegges i Oslo fremover.

Dette blir det første fysiske møtet i fagforumet. Vi ønsker alle velkommen til å treffes til frokost, faglig påfyll og informasjon fra Oslo kommune på Ruter S.

Meld deg på møtet her

Program kommer senere.