Klimapartnere-konferansen 2022

Næring for klima i Oslo samarbeider tett med vårt søsternettverk Klimapartnere, som jobber for det samme som oss i de øvrige av landets fylker. 10. november er Næring for klimas medlemmer velkomne til å delta på Klimapartneres nasjonale konferanse.

Alle snakker om sirkulærøkonomi, energisparing, og klimarapportering, men hvordan jobber norske bedrifter med dette i praksis?

I årets konferanse viser vi frem bedrifter fra hele landet som har gjennomført konkret klimahandling. Under temaene sirkulærøkonomi, energioptimalisering, og klimarapportering, inviterer vi noen av våre 350 partnere over hele landet til å dele sine gode eksempler.

Bli inspirert av praktiske løsninger på grønn innovasjon!

Se Klimapartneres nettsider for nærmere informasjon om agenda og påmelding.