Grønne tak og fasader: 2030 innen 2030

Grønne tak og fasader i Oslo skal svare på lokale behov, være flerfunksjonelle og ha arkitektonisk kvalitet

Oslo kommune ønsker mange flere grønne tak og fasader på eksisterende og nye bygg – og har nå strategien klar. Det som står i overskriften her, er faktisk hovedmålet i strategien. Grønne flerfunksjonelle tak og fasader vil bidra til at byen tilpasser seg endret klima med risiko for mer styrtregn, oversvømmelser, varme og tørke. Hvordan skal næringslivet og kommunen samarbeide om å nå dette målet?

Plan- og bygningsetaten og Klimaetaten inviterer til frokost på Vega Scene onsdag 2. november fra klokken 08:00.Fra 08:30 tilbyr vi en håndfull faglige innlegg om strategien og erfaringer med allerede etablerte grønne tak og fasader.

Vi vil gjerne høre om dine egne erfaringer og ikke minst forslag til hvordan kommunene skal legge til rette for flere grønne tak og fasader.

Gode innspill til tiltak vil bli tatt inn i forslag til handlingsplan som nå er under arbeid og som skal legges fram for bystyret.

Agenda

Kl. 08:00-08:30: Frokost

Kl. 08:30-09:15: Del 1
Orientering om strategi for grønne tak og fasader v/ Plan- og bygningsetaten

Presentasjon av prosjekter for grønne tak og fasader:

  • Vega Scene (ny rapport om hvordan det blågrønne taket på Vega Scene fungerer i drift, Asplan Viak)
  • Økern Portal (Ureist)
  • Groruddalen Miljøpark (Norsk Gjenvinning)
  • Grønne tak kombinert med solceller (Oslobygg og Over Easy Solar)
  • Motek-bygget (Aspelin Ramm)
  • Plantevegg, Ulven (Hafslund Oslo Celsio/Butong)

Kl. 09:15-10:00: Del 2
Plan- og bygningsetaten orienterer om skisse til handlingsplan for grønne tak og fasader, og ber om innspill til kommunens arbeid.

Kl. 10:00-10:30
Etter gruppediskusjonene inviterer vi de som har lyst til å bli med på en omvisning på Vega Scenes blågrønne tak sammen med Gry Ellen Ringstad og Taran Aanderaa fra Asplan Viak.

Vi håper mange vil delta og bidra med sine innspill til handlingsplanen for grønne tak og fasader!

Påmeldingsfristen til møtet har gått ut. Send oss en epost for forespørsel om det er plass.

Les mer om strategi for grønne tak og fasader her.