Fossilfri transport for mindre selskaper og underleverandører

Digitalt møte i Næring for klimas fagforum for vare- og nyttetransport.

Dette møtet er en del av kampanje for fossilfri lastebil som ledes av Oslo kommune og Viken Fylkeskommune. Tema for møtet er hvordan små og mellomstore transportselskaper kan starte overgangen til en fossilfri bilpark. Møtet tar for seg utfordringer og fordeler ved en overgang til elektrisitet og biogass. Vi får høre fra en utvalg av transportbedrifter som har startet overgangen. I tillegg kommer Lastebileierforbundet, Grønt landtransportprogram og vi får høre fra Posten hvordan de skifter ut egen bilpark og stiller krav til sine underleverandører. Klimaetaten vil presentere sine nyeste tilskuddsordninger som kan bidra til en raskere overgang til el og biogass.

Les mer om Kampanje for fossilfri tungtransport her: fossilfrilastebil.no

 

Agenda

Introduksjon

  • Intro fra Klimaetaten, Petter Christiansen
  • Reservering av næringsparkeringsplasser i sentrum – Per Jaksland og Maja Cimmerbeck, Bymiljøetaten,

Del 1 – hvordan omstille kjøretøyparken sin

  • Erfaring fra en transportaktør om overgang til fossilfritt, TBC
  • Utfordringer og fordeler ved overgang til fossilfritt –  J. Kristian Bjerke, Norges Lastebileier-Forbund
  • Eie egne næringskjøretøy? Hva er alternativet? – Magnus Bergkvist Sørensen, Uptimus

Del 2 – hvordan stille krav til underleverandører om utslippsfri levering – er det mulig allerede nå?

  • Krav og hjelp til våre underleverandører i omstillingen – Hege Sagplass, Posten
  • Omlasting til elektrisk transport i Oslo – Benjamin Juell, Xfrakt
  • Pilot med 400 el-lastebiler – Per Harbø, Grønt Landtransportprogram

Gruppearbeid i digitale grupperom.

Avslutningsinnlegg: Klimaetaten om hvordan din bedrift kan få støtte til omstilling av kjøretøyparken fra vårt i Klima- og energifond

Avslutning omtrent 13:30

Meld deg på møtet her