Klimarisiko i lys av ny IPCC-rapport

Møte i Næring for klimas forum for klimatilpasning 26.10 kl. 12.00-13.30

Næring for klimas fagforum

Næring for klima er Oslo kommunes klimanettverk for næringslivet i hovedstadsregionen.

Formålet med Næring for klima-nettverket er å skape en arena for dialog og samarbeid mellom kommunen og næringslivet om å nå klimamålene, og å mobilisere næringsliv og andre virksomheter til aktivt å bidra til å nå Oslos klimamål mot 2030 i tråd med klimastrategien.

I Næring for klima-nettverket finnes fire fagforum der spesielt interesserte bedrifter møtes for å gå i dybden innen relevante temaer. De fire fagforumene er:

  • Vare- og nyttetransport
  • Bygg, anlegg og eiendom
  • Sirkulære løsninger
  • Klimatilpasning

Ny IPCC-rapport er lansert. Hvordan påvirker denne finansiell  klimarisiko og forsikring mot naturskader?

På møtet får du høre mer om funnene i IPCC-rapporten fra Cicero, Oslo sårbarhet for klimaendringer og hvordan dette påvirker finans- og forsikringsbransjens arbeid:

  • Hva betyr ny IPCC-rapport for Norge og Oslo når det gjelder klimatilpasning? v/ Borgar Aamaas fra Cicero
  • Klimarisiko: Hvordan vil ny kunnskap tas inn?
  • Juridiske aspekter ved klimarisiko
  • Hvordan kan man forsikre seg mot naturskader i fremtiden?
  • Hva gjør kommunen for å gjøre Oslo mer klimarobust?
  • Hvordan kan næringslivet og kommunen jobbe sammen om å redusere risikoen?

Meld deg på møtet her.
Møtet finner sted på Zoom.