Fagforum energi: Rammevilkår for effektivisering, produksjon og fleksibilitet

Næring for Klima inviterer til andre møte i fagforum energi. Etter fullt hus på første møte 14. september, har vi fått mange gode innspill til hvordan fagforum energi kan bli en nyttig møteplass, og hvilke tema som ønskes på agendaen. Torsdag 23. november inviterer vi til andre møte i fagforumet, denne gangen på Ruter S ved Jernbanetorget.

På dette møtet vil vi gå nærmere inn på rammevilkår, forutsetninger og virkemidler for energieffektivisering, lokal energiproduksjon og energifleksibilitet.

  • Hafslund Rådgivning og Zero vil gi en løypemelding på sitt pågående arbeid med en barriere- og virkemiddelanalyse på energi, som gjøres på oppdrag for Klimaetaten.
  • Det blir diskusjon i grupper, og alle deltagere får muligheten til å komme med innspill til foreslåtte virkemidler. Eksempler på tema for virkemidler kan være tilskuddsordninger, krav i regulering, igangsettelse av pilotprosjekter, veiledning og kommunikasjon til næringsliv og befolkning, blant annet.
  • På møtet vil vi også få en oppdatering på spennende pågående arbeid fra medlemmer i Næring for klima.

Arrangementet er fulltegnet, og det er ikke lenger mulig å melde seg på.

 

Agenda

08:30 Servering og registrering

09:00 Velkommen til fagforum energi i Næring for klima

09:10 Innledning til produksjon, effektivisering og fleksibilitet – hva trenger vi av nye rammevilkår? ved Hafslund og Zero

09:20

  • +CityxChange: Lokal produksjon og fleksibilitet ved Bernhard Kvaal, Aneo
  • Veileder for solklarebygg ved Marie Loe Halvorsen, EFO
  • Satsning: Fleksibilitetsmarked og sol på tak ved Victoria Lervik, Hafslund Vekst

09:45 Diskusjon og innspill til rammevilkår for produksjon, effektivisering og fleksibilitet

09:50 Pause med diskusjon

10:05 Korte energi-pitcher:

  • AFRY ved Stian Reite – Status for fleksibilitetsmarkeder i Europa
  • Hagal ved Kjetil Thøgersen – Batterier som kilde til implisitt fleksibilitet
  • Norconsult ved Erlend Haugland Næs – Smart-klare bygg
  • UiO ved Vebjørn Bakken – Invitasjon til konferanse: “The future of energy is green and Digital»

10:20 Kostnadsutvikling for sol og energilagring, planlegg for fremtiden! ved Marius Foss, Freyr

10:28 Avrunding ved Klimaetaten

Møtet arrangeres av Næring for klima, men er også åpent for virksomheter som ikke er medlem av nettverket.