Oslo kommune gjentar suksessen fra i fjor og inviterer energi- og nettselskaper, myndigheter, akademia og aktører fra tilknyttede bransjer til energikonferanse. Byrådet vil være sterkt representert på konferansen.

Oslos klimamål krever en omlegging fra fossil til fornybar energibruk, og en energiforsyning tilpasset nullutslippsbyen. Elektrifisering av tungtransport, bygge- og anleggsplasser og havnevirksomhet er effektkrevende, og vi trenger løsninger som sikrer at vi har tilstrekkelig energi og effekt for å klare denne omstillingen. Et robust og fleksibelt energisystem er en forutsetning for at vi skal nå klimamålene til rett tid, samtidig som vi sikrer gode betingelser for næringsliv og befolkning.

Hva ønsker vi å oppnå med årets konferanse?

Energikonferansen 2023 bidro til en felles forståelse blant deltagende aktører av hvilke utfordringer Oslo står overfor, og ble et startskudd for målrettet samarbeid.

I løpet av det siste året har mye blitt gjort, og utfordringene er mer konkretiserte. Årets konferanse vil omhandle virkemiddelapparatet: Hvilke betingelser og virkemidler trengs for å sikre nok effekt til å nå klimamålene?

Utfordringene med tilstrekkelig effekt- og energiforsyning er sammensatt, med ulike barrierer og muligheter. Vi vil grave dypere i tre hovedutfordringer på konferansen.

Program

Registrering og oppmøte kl. 08.30 – 09.00

09:00 Åpningssesjon

Hvordan sikrer vi nok effekt til å nå klimamålene?

 • Marit Vea – byråd for miljø og samferdsel, Oslo kommune
 • Elisabeth Sæther – statssekretær, Energidepartementet
 • Kristin Halvorsen – direktør Cicero

10:00 Utfordring 1: Fleksibel kraftproduksjon og overføringskapasitet

 • Henrik Sætness – konserndirektør stab i Statkraft
 • Martine Winsnes – direktør langsiktig kraftsystemutvikling i Statnett
 • Anne S. Nysæther – adm. dir. i Elvia
 • Andreas Thorsheim – CEO i Otovo

11:20 Lunsj

12:20 Byrådsleder Eirik Lae Solberg

12:30 Utfordring 2: Hvordan kan byggene frigjøre kapasitet i strømnettet?

 • Kjetil Lund – Vassdrags- og energidirektør
 • Knut Inderhaug – adm. dir. Hafslund Oslo Celsio
 • Katharina Bramslev – daglig leder Grønn Byggallianse
 • Bård F. Fredriksen – adm. dir. NBBL
 • Astrid Lilliestråle – direktør teknologi- og markedsutvikling, Enova

Politisk debatt

Med Mani Hussaini (A), Mathilde Tybring-Gjedde (H), Lars Haltbrekken (SV) og Ola Elvestuen (V).

Debattleder: Sigrun Aasland (Zero).

14:20 Utfordring 3: Naturinngrep og kraftproduksjon

 • David Barton – seniorforsker Norsk institutt for naturforskning
 • Finn Bjørn Ruyter – adm. dir. Hafslund
 • Trygve Mongstad – CEO Over Easy Solar
 • Kine Ryberg Strupstad – leder elektrifisering Eidsiva Vekst

Avslutning ved Anita L. North – byråd for kultur og næring

Mingling på Eight Rooftop Bar fra kl. 15:15

Etter hver utfordring vil det være 15-20 minutter diskusjon på hvert rundbord i salen. Det vil være en representant fra Oslo kommune på hvert bord, slik at alle innspill blir fulgt opp. Det vil ellers være jevnlige pauser med servering i løpet av programmet.

Konferansen er kun for spesielt inviterte deltakere.