Befolkningsundersøkelser

Klimaundersøkelsen 2021, befolkning, Viken

Resultatene fra  Oslos nabokommuner i det tidligere Akershus.

image

Resultatene fra  Oslos nabokommuner i det tidligere Akershus.

Innhold