Fire virksomheter tok onsdag 15. februar turen til Rådhuset for å signere klimakontrakten. Dette innebærer en støtte til Oslos klimamål og en forpliktelse om å arbeide aktivt for å redusere klimagassutslipp. Byråden måtte melde forfall til signeringslunsjen, men ble erstattet av en engasjert byrådssekretær Jenny Skagestad.

Advokatfirma blir partner

Mariam Winther, markedssjef i Codex Advokat, signerte sammen med assosiert partner Tine Granlund klimakontrakten med byrådssekretær Jenny Skagestad. Codex Advokat blir partner i Næring for klima, og forplikter seg til å stille klima- og miljøkrav til sine leverandører, til å forankre klimaarbeidet i virksomhetens strategi og til føring av klimagassregnskap. Partnere i nettverket får tilgang til digitale møter og oppfølging fra både Næring for klima og vår landsdekkende søsterorganisasjon, Klimapartnere.  

Codex Advokat v/ markedssjef Mariam Winther og assosiert partner Tine Granlund signerer klimakontrakten med byrådssekretær Jenny Skagestad.

Codex er et advokatfirma med omtrent 90 ansatte som jobber for både privatpersoner og næringsdrivende. De ble i 2019 første advokatfirma til å bli med i FNs initiativ Climate Neutral Now.  Mange aspekter ved klimaarbeid har rettslige implikasjoner. Codex holder blant annet oversikt over krav og regelverk som kommer fra EU, bidrar inn i grønne anskaffelser, og har deltatt i arbeidet med Sirkulær ressurssentral. Gjennom den tverrfaglige interne arbeidsgruppen Codex Green jobber de med både interne og eksterne klimatiltak og faglig utvikling på bærekrafts-, klima- og miljøfeltet.

Tre nye medlemsvirksomheter

Tre virksomheter ble med i nettverket som medlemmer:

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutter.  Forskningsinstituttet har ekspertise og spisskompetanse innen alt fra fornybar energi til bygg og infrastruktur, og gjennomfører flere tusen prosjekter i året. SINTEF har gjennomført flere prosjekter med Oslo kommune tidligere, og er blant annet en tett samarbeidspartner med kommunen og byggebransjen innen utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. 

UIP Drift må kunne sies å være lommekjent i Oslo. Selskapet driver nemlig bysykkeltjenesten i byen sammen med Clear Channel, Ruter og Sporveien. Men utover dette har UIP Drift et bredt ansvarsområde, og består av blant annet byplanleggere, sykkelmekanikere og reparatører. Sammen med Bymiljøetaten har UIP Drift utstyrt syklene med piggdekk, slik at enda flere kan prøve seg på vintersykling.

Norsk sertifisering fyller 25 år i år, og benytter anledningen til å bli medlem av Næring for klima. Sertifisering er noe stadig flere krever og forventer, og har gått fra å være noe som kun var aktuelt for spesielt interesserte til å være en hygienefaktor. Norsk sertifisering driver med både bedrifts- og personellsertifisering, og vi ser frem til å få deres kompetanse med inn i nettverket.

Et spennende år i vente

I løpet av årets første seks uker har Næring for klima allerede vokst med ni virksomheter. Tre har blitt med som partnere, og fem som medlemmer. De nye medlemmene kan vente seg et år med klimafaglig påfyll og flere møter med resten av nettverket.

Ønsker din virksomhet å bli med i Næring for klima?
Les mer om oss her, og ta kontakt!