Noen av selskapene har ventet helt siden mars 2020 på signering, men de har likevel kunnet delta i nettverkets møter det siste halvannet året. Det var derfor stor glede for alle da nye medlemmer og byråden endelig kunne formalisere samarbeidet gjennom en felles signering av klimakontrakten.

Denne høsten har klimakontrakten i Næring for klima også blitt oppdatert for å være i tråd med nettverkets forventninger til medlemmene og med ny visuell profil.

Her er Næring for klimas nye medlemmer

Cityhubs
Oslobuss
Cargotron Transport
Ringnes
Vygruppen
Kruser
Nokas Verdihåndtering
Endrava
Frævleik
Knowit Objectnet
Modul
AF Eiendom
Kinver
Voi
Atea
Skanska
PostNord
Oslobygg
Unicon
Norsk Gjenvinning
Bravida
Grundfos

Byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav, ønsker nye medlemmer velkommen til Næring for klima. Foto Ronny Boysen

Bredde og variasjon blant medlemmene

De nye medlemmene i Næring for klima er en god blanding av selskaper fra ulike sektorer. Alt fra store, etablerte selskaper til ferske oppstartsselskaper har forpliktet seg til å bidra til å nå Oslo sine klimamål.

Selve signeringen er en formell anledning hvor selskapene signerer klimakontrakten sammen med byråden i de flotte lokalene på rådhuset.

Astrid Skarheim Onsum, konsernsjef i Norsk Gjenvinning, signerer klimakontrakten sammen med byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav. Foto Ronny Boysen

Etter signeringen spiser selskapene og byråden lunsj. Da får hvert selskap anledning til å fortelle om hvordan de jobber med klima og miljø i deres virksomhet, og hvordan de skal være med på å redusere klimagassutslipp i Oslo-området. For at Oslo skal nå klimamålene er det avgjørende at næringslivet blir med å kutte utslipp. Heldigvis skjer det allerede mye bra i byen!

Gode klimatiltak fra våre nye medlemmer

Våre nye medlemmer viser at det gjøres mye bra klimaarbeid i byen vår allerede. Gjennom dialog og samarbeid i nettverket håper selskapene å kunne bidra enda mer i årene som kommer. Her er noen gode og inspirerende eksempler på klimatiltak fra noen av våre nye medlemmer:

Bravida ønsket å tilpasse seg målene om redusert biltrafikk i byen vår, og har etablert en såkalt GreenHub i Oslo. De ansatte håndverkerne ved deres Greenhub forplikter seg til å ikke reise med bil til og fra jobb, og får heller ikke servicebil. På jobb bruker de beina, sparkesykkel eller el-sykler, og de sykler eller tar kollektivt til jobb. Etter den første Greenhub ble lansert i Oslo i fjor, åpner de nå Greenhubs i hele Skandinavia.

Oslobuss har satt seg mål om at 100% av bussparken skal være utslippsfri innen 2025, og er på god vei til å oppnå målet. De tar allerede i bruk helelektriske turbusser. Ladeinfrastrukturen de bruker er en kombinasjon av powerbank, solceller på vegger og tak, og vindmølle på taket i tillegg til balansert uttak av kraft fra nettet på egen parkeringsplass i Oslo.

Fredrik Eijerstam, daglig leder i Oslobuss, signerte klimakontrakten sammen med byråd Sirin Stav. Foto Ronny Boysen

AF Eiendom har tatt grep for å gjøre byggebransjen mer klimavennlig, og har satt seg mål om å kutte egne utslipp med 50% innen 2030. De bygger for tiden Redd Barnas nye hovedkontor på Hasle. Bygget oppføres i tre og er designet for fremtidig gjenbruk, slik at alt skal kunne demonteres og gå tilbake i kretsløpet en gang i fremtiden.

Knowit arrangerer miljøhack for sine ansatte. Miljøhack er et hackathon hvor gode hoder samles for å jobbe med ekte, uløste og ikke minst relevante klima- og miljøorienterte caser. De har stort fokus på tverrfaglighet, faglig moro og det sosiale – og bidrar dermed til å gjøre klimaarbeidet til noe gøy.

Behov for enda flere klimatiltak

Dette er bare noen få eksempler på alt det gode klimaarbeidet som gjøres i Oslo. Vi planlegger for å vise frem mange flere gode eksempler på klimaarbeidet hos både nye og gamle medlemsvirksomheter fremover.

Tross sterk innsats fra både kommune og næringsliv er vi et godt stykke unna å nå målene i klimastrategien, og det er behov for enda flere klimatiltak fremover. Det er derfor veldig gøy at så mange selskaper vil bli med i det forpliktende klimasamarbeidet om nye løsninger på klimafeltet. For å nå klimamålene må vi fremover i enda større grad inspirere, motivere og utfordre hverandre i klimaarbeidet, på tvers av kommune og næringsliv, og internt i hver enkelt organisasjon og bransje. En utfordring vil dere få allerede på toppledermøtet 9. desember – vi håper å treffe mange der!