Mange bekker små: 5 overvannstiltak du kan gjøre selv

Overvann kan skape skader på både egen og andres eiendom. Her er 5 overvannstiltak både du og jeg kan gjøre.

Tekst Julie Marie Følstad Foto Bent C. Braskerud

Tommelfingerregelen er: Redusert avrenningshastighet og stor andel grønne, gjennomtrengelige flater gir hagen større mulighet til å bruke vannet som ressurs og gir mindre skade, ifølge Bent C. Braskerud fra Vann- og avløpsetaten. Regnbed, grønne tak og egne flomveier kan gjøre susen. 

1. Frakobling av taknedløp:

I tillegg til å holde kjelleren tørr ved styrtregn, kan det avledete takvannet gi automatisk vanning til hagen, regnbed eller samles i regntønner for senere vanning. Det er viktig at taknedløpet føres godt unna husveggen.

Det avledede takvannet kan gi vanning til hage og regnbed.

2. Montere grønne tak og fasader:

Grønne tak, av for eksempel tørketolerante sedumarter, demper avrenning og bidrar til nedkjøling i dårlig isolerte bygg om sommeren. Dette tiltaket er ikke forbeholdt hustak, det kan for eksempel også gjøres på garasjetaket.

Smart by
Slik rustes Oslo mot mer styrtregn

3. Plant et regnbed:

Dette er både en estetisk og arealeffektiv måte å håndtere overvann på. Regnbed plantes i fordypninger i terrenget og behandles som et helt vanlig blomsterbed etter de vekstene som er plantet der; prydplanter, stauder busker eller frukttrær.

Et regnbed er både estetisk og supernyttig.

4. Legg vanngjennomtrengelig belegningsstein på gårdsplassen:

I motsetning til vanlig belegningsstein, lar vanngjennomtrengelig belegningsstein vann renne gjennom. Dette kan redusere problemer med overvann, så vel som is og glatte partier.

5. Lag egne flomveier:

Generelt kan det være lurt å ha et fall fra husveggen i minst 3 meter unna huset. Det er også lurt å sørge for at både vinduer og dører ligger godt over bakken, eller sikres mot vanninntrengning.

I tillegg kan du sjekke hvor vannet renner og hvis mulig senke egnet areal på tomten din, slik at vannet kan samle seg der og sakte trekke ned i grunnen. Her kan det for eksempel også plantes regnbed. På denne måten bidrar du til at det blir mindre vann i gatene og hos naboen. – Du skal ikke endre på retningen vannet renner med mindre det er avtalt med kommunen.

Lyst til å vite mer om tiltakene?