Ønsker tryggere trafikkbilde for fotgjengere

Tone-Kjersti Hulleman bor på St. Hanshaugen og kommer seg rundt i byen uten bil. Hun må dermed ikke endre sine reisevaner hvis det blir innført en nullutslippssone. Hun mener imidlertid det er behov for strengere håndheving av trafikkreglene for elektriske sparkesykler, sykler og biler.  

Tekst Sonja Birch-Olsen/Bymiljøetaten Foto Nikolai Øvrebekk

Hulleman tar buss, sykler eller går når hun skal på jobb og rundt i byen på fritiden. Hulleman er dermed en del av det store flertallet som reiser bilfritt innenfor Ring 2. Kun 19 prosent av privatreisene i området skjer med bil. Hun mener det ikke er noe problem å komme seg rundt i sentrale Oslo uten bil, og at hennes jobb- og sosiale liv vil bli lite påvirket av en eventuell nullutslippssone innenfor Ring 2.

– Jeg har ikke bil, men bruker sykkel og kollektivt. Vennene mine som komme på besøk har stort sett elbil, så det praktiske i mitt liv vil ikke endres mye av en nullutslippssone, forteller Hulleman.

Grensa for en nullutslippssone i Oslo kan bli satt ved Ring 2. Foto: Klimaetaten.

Konstant på vakt

Selv om Hullemans reisevaner vil påvirkes i liten grad av en eventuell nullutslippssone, er hun bekymret for at flere elektriske kjøretøy kan skape flere trafikkfarlige situasjoner når hun går og sykler.

– Jeg har ofte sett nestenulykker hvor elbiler og elektriske sparkesykler har vært involvert. De har stor fart og er lydløse, og utgjør dermed større trafikkfare enn biler med motorlyd. Selv har jeg nedsatt syn på ett øye, og oppdager elbiler og -sparkesykler noe senere enn folk med godt syn. Jeg må være konstant på vakt, sier Hulleman.

Hun viser til at det er mange som er uoppmerksomme når de ferdes ute i bybildet, for eksempel fordi de går med øretelefoner eller ser ned i mobilen. Dette kan føre til trafikkfarlige situasjoner, særlig hvis antallet lydløse fremkomstmidler øker.

Strengere håndheving

Etter at regelverket for elsparkesykler ble strammet inn, har Hulleman opplevd et mindre kaotisk bybilde. Men hun tror en nullutslippssone igjen kan føre til flere elektriske sparkesykler, i tillegg til flere elsykler og -biler. Hun ser derfor et behov for å rydde opp i gatebildet.

– Trafikkregler for sparkesykler og sykler bør håndheves strengere, sier Hulleman. Hun sikter spesielt til farlig kjøring på fortau, som skaper utrygghet for fotgjengere, samt «villparkering» av elsparkesykler.

Nikolai Kobets Freund / Oslo kommune. nullutslippssone

Der det er mindre biltrafikk og egne sykkelfelt vil fotgjengerne lettere kunne ha fortauene for seg selv. Foto: Nikolai Kobets Freund / Oslo kommune.

Hulleman viser til hvordan trafikkbildet fremstår mer ordnet i byer som København og Amsterdam, byer hvor det er mange syklister. Blant annet er det bygget sykkelveier, som er adskilt fra gangfelt og bilveier. Det er også en annen praksis for å stoppe ved rødt lys. Hulleman mener flere kontrollører må være til stede i bybildet for å få til noe tilsvarende i Oslo.

I tillegg mener Hulleman det hadde vært en fordel om elbilene måtte kjøre med lyd i områder med mange myke trafikanter, for eksempel i handlegatene.

Portrettfoto Kim Vegard Pedersen. Han vil vurdere å bytte til elbil hvis han får tilgang til ladeplass der han bor.
Smart reise
– Bytter til elbil hvis det blir enklere å lade

Vurderer unntak og håndheving

Prosjektleder for nullutslippssone i Bymiljøetaten, Ragnhild Hoel Århus, setter pris på at Hulleman beskriver bekymringene sine og også peker på mulige løsninger.

Utreder nullutslippssone: Prosjektleder Ragnhild Hoel Århus i Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Prosjektleder Ragnhild Hoel Århus i Bymiljøetaten i Oslo kommune.

– I utredningen av nullutslippssonene er håndheving av en eventuell nullutslippssone et av flere viktige tema. Hullemans innspill om å se på håndheving av det samlede trafikkbildet går rett inn i dette utredningsarbeidet, sier Århus.

Prosjektlederen forteller også at de i utredningen vurderer hvilke grupper som skal få unntak fra et eventuelt forbud mot fossilbiler.

Århus viser også til at det EU har innført krav til kunstig lyd på nye elbiler fra 2021. Lyden skal brukes ved lave hastigheter og rygging.

Tar imot innspill

Innspillene fra Hulleman er en del av den pågående utredningen av nullutslippssone innenfor ring 2. Oslo kommune snakker med næringsaktører og beboere med ulike behov og utgangspunkt. I tillegg kan alle spille inn tiltak de mener er viktige for å få en velfungerende nullutslippssone her.

På den samme nettsiden finnes det informasjon om hva en nullutslippssone er og om den pågående utredningen.

Jon Harald Rønning i Hyre viser fram en sv selskapets elektriske delebiler
Smart reise
Satser på elektriske delebiler