– Bytter til elbil hvis det blir enklere å lade

Kim Vegard Pedersen er en av dem som må endre på reisevanene hvis en nullutslippssone innføres. Han mener det må bli enklere for folk som bor sentralt i Oslo å få ladeplasser.

Tekst Sonja Birch-Olsen / Bymiljøetaten Foto Nikolai Øvrebekk/Halogen

Oslo kommune utreder hvordan en nullutslippssone innenfor Ring 2 vil påvirke næringsliv og beboere. Nullutslippssone er et virkemiddel for å stimulere overgangen til utslippsfrie kjøretøy. Dersom Oslo skal nå klimamålet i 2030, må hele personbilparken og tilnærmet alle tunge kjøretøy som kjører i Oslo være fossilfrie eller utslippsfrie.

En gruppe som vil merke en eventuell innføring av en slik sone er folk som kjører bil til jobb i sentrum. En av disse er Kim Vegard Pedersen. Han bor på Grünerløkka og bruker ofte bil til jobben i sentrum.

– For meg er bilen den enkleste måten å komme meg til og fra jobb, forteller Pedersen.

Han har tilgang til parkeringsplass på jobben og beboerparkering i nærheten av leiligheten, som han deler med samboeren. Paret deler også bilen, som går på diesel. Samboeren kjører til og fra jobb utenfor Oslo, noen dager i uka.

gatebilde fra Tøyenkrysset. Nedenfor kan det bli nullyslippssone. Da trengs det flere ladeplasser.

Grensa for en nullutslippssone i Oslo kan bli satt ved Ring 2. Foto: Klimaetaten

En forutsigbar hverdag

En eventuell nullutslippssone vil ha store konsekvenser for paret, som er avhengig av å bruke bilen utenfor jobbreisene.

– Siden vi ikke har tilgang på ladeplass hjemme, var dieselbil det mest praktiske alternativet for oss. Men hvis det skal innføres en nullutslippssone, må vi ta elbil-diskusjonen hjemme, sier Pedersen.

Han mener en nullutslippssone vil gi mindre trafikk og mindre støy, men er opptatt av at folk som bor sentralt kan få en like forutsigbar hverdag med elbil som med biler på bensin og diesel. Det er særlig mangel på ladeplasser han er bekymret for.

– For oss er det viktig at vi får tilgang på en ladeplass, som ikke er langt unna leiligheten. Det er også viktig at leieprisen ikke økes mye sammenlignet med dagens ordning med beboerparkering, sier Pedersen.

Flere ladeplasser må til

Prosjektleder for nullutslippssone i Bymiljøetaten, Ragnhild Hoel Århus, viser til at Pedersen er svært samstemt med andre beboere og næringsaktørene kommunene har fått innspill fra så langt i utredningen.

Prosjektleder for nullutslippssonen i Bymiljøetaten, Ragnhild Hoel Århus,

Ragnhild Hoel Århus, prosjektleder for nullutslippssonen i Bymiljøetaten.

– Flere lademuligheter er selvfølgelig viktig for at byen vår skal fungere så godt som mulig for alle når den blir utslippsfri. Utredningen ser særlig på hvordan vi kan løse dette behovet for ladeinfrastruktur, sier Århus.

Hun viser til at elbilandelen innenfor Ring 2 i dag er på om lag 25 prosent, som er høyt sammenlignet med nasjonale tall – men faktisk lavere enn i Oslo samlet sett.

Flere beboerparkeringer rundt leiligheten til Pedersen på Grünerløkka har allerede lademulighet, men han mener antallet må økes.

– Det hadde vært utrolig bra hvis en slik nullutslippssone kunne ha gjort hverdagen bedre enn i dag, for eksempel hvis langtidsleie av ladeplass i parkeringshus ble like billig som beboerparkering, sier Pedersen.

Jon Harald Rønning i Hyre viser fram en sv selskapets elektriske delebiler
Smart reise
Satser på elektriske delebiler

Tar imot innspill

Innspillene fra Pedersen er en del av den pågående utredningen av nullutslippssone innenfor Ring 2. Oslo kommune snakker med næringsaktører og beboere innenfor Ring 2 med ulike behov og utgangspunkt.

I tillegg kan alle beboere innenfor Ring 2 spille inn tiltak de mener er viktige for å få en velfungerende nullutslippssone her. På samme nettside kan du også lese mer om nullutslippssone og utredninger.