Nye takster i bomringen

Fra 1. september økes takstene for flere kjøretøy som skal gjennom bomringene i Oslo. Samtidig blir det gratis for tunge biogasskjøretøy, mens lette nullutslippskjøretøy betaler halvparten av normaltakst.

Tekst Redaksjonen Foto Nils Gelting Andresen

Det er et mål i Oslo at det skal være færre biler på veiene enn det er i dag – uavhengig om det er diesel-, bensin- eller elbiler. Det blir stadig flere innbyggere i Oslo, og da må reisevanene endre seg slik at det blir enkelt for alle å komme seg fram. 

Bompenger viktig tiltak

Skal Oslo nå målet om å kutte klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030, må veitrafikken reduseres. I dag står veitrafikk for omlag halvparten av klimagassutslippene i byen. Et av de mest effektive virkemidlene for å redusere biltrafikk, er bompenger. Bompenger skal bidra til å gjøre det mer fristende å reise kollektivt, sykle og gå i Oslo enn å bruke bil. De skal også gjør det dyrere å kjøre fossilbiler enn elbiler. Det skal med andre ord lønne seg å reise klimavennlig. 

Styrking av kollektivtilbudet
Inntektene fra bomtakstene brukes blant annet til å bygge ut kollektivtilbudet. Siden 1990 har bomringen vært viktig for å få finansiert de store samferdselsutbyggingene i Oslo og nabokommunene.  De nye takstene er vedtatt av bystyret i Oslo og fylkestinget i Viken. 

Foto: Ruter / Hyper, Thomas Haugersveen

Dette er endringene

Osloringen og Indre ring har innkreving i begge retninger. På Bygrensen er det kun innkreving i retning inn mot Oslo. Tidligere har taksten i indre ring vært lavere enn i de to andre ringene. Fra 1. september blir takstene like i alle de tre ringene. 

Prisøkning i takstgruppe 1 (kjøretøy t.o.m. 3500 kg): 
  • Dieselbil På Bygrensen og i Osloringen økes takstene med 6 kr per passering i og utenfor rushtid. I indre ring økes takstene med 12 kr per passering utenfor rushtid og 13 kr per passering i rushtid. 
  • Elbiler/Nullutslipp På Bygrensen og i Osloringen økes takstene med 6 kr per passering i rushtiden og 8 kr per passering utenfor rushtid. I indre ring økes takstene med 9 kr per passering utenfor rushtid og 8 kr per passering i rushtid. 
  • Bensinbil og ladbar hybrid På Bygrensen og i Osloringen økes takstene med 6 kr per passering i og utenfor rushtid. I indre ring økes takstene med 10 kr per passering utenfor rushtid og 12 kr per passering i rushtid. 

Takstgruppe 2 omfatter kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3.501 kg, med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig avtale. Her endres ikke takstene, med ett viktig unntak: Tunge kjøretøy som kjører på biogass passerer heretter gratis gjennom bommene. Dette skal hjelpe tungtransporten på veien til å bli en fossilfri næring med lave utslipp av klimagasser. 

Med AutoPASS-avtale får kjøretøy i takstgruppe 1 20 % rabatt på alle passeringer og fordelene månedstak og timesregel Kjøretøy i takstgruppe 2 får ikke rabatt, men AutoPASS-avtale vil fortsatt gi månedstak og timesregel.  

Her er de nye takstene, uten rabatt 

(i kroner)

  Takstgruppe 1   Takstgruppe 2
Bygrensa, 

Osloringen,  

Indre ring 

Normaltakst  Diesel  Nullutslipp    Euro 5 og eldre  Euro 6  Nullutslipp og gass 
Utenom rushtid  28  32  14    88  49  0 
I rushtid mellom kl. 06.30-09.00 og kl 15.00-17.00 på hverdager  34  37  17    104  66  0