Ny tilskuddsordning støtter etablering av biogasstasjoner i Oslo

En stadig større andel av Oslo og Norges tungtransport kjører på biogass. Nå lanserer kommunen en ny tilskuddsordning slik at flere biogasstasjoner kan etableres i Oslo. Maksimalt tilskudd per stasjon er 10 millioner kroner.

Tekst Mari Fossheim

Lastebiler på biogass mangler steder å fylle drivstoff, og i februar i år var det slutt på den statlige tilskuddsordningene for å etablere biogasstasjoner.

– Oslo kommune mener alvor med vår satsing på klimavennlig biogass. Nylig fikk vi på plass fritak for biogass-kjøretøy i bomringen. Nå vil vi sikre at de som kjører på biogass får flere steder å fylle tanken. Markedet for biogass går rett vei, men vi må over «fylle-kneika». Derfor vil kommunen gi tilskudd. Biogass er sammen med elektrisitet og hydrogen de teknologiene som vi skal ha på kjøretøyene mot 2030, sier byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav. 

Les mer her!

Tungtrafikkutslipp veier tungt – behov for biogasstasjoner

Veitrafikk er den største utslippskilden i Oslo, og tunge kjøretøy står for nesten en fjerdedel av utslippene fra veitrafikken i byen.
– Overgang til fornybare drivstoff for tungtransporten er helt nødvendig for å nå målet om å redusere klimagassutslippene i Oslo med 95 prosent innen 2030. Men uten større utbygging av et fyllenettverk er det fare for at satsningen på biogass i transport på lengre distanser stopper opp i Norge, forteller mobilitetsrådgiver i Klimaetaten, Petter Nergård Christiansen, om bakgrunnen for den nye ordningen hvor energistasjonsaktører kan få inntil 10 millioner kroner i støtte fra kommunen.

Støttesummen er avhengig av hvor mange tunge kjøretøy som kan fylle på stasjonen i løpet av ett døgn. Kostnad for tomt er ikke støtteberettiget.

Enova la i februar 2022 ned sin tilskuddsordning for etablering av biogasstasjoner, men basert på Klimaetatens dialog med energistasjonsselskaper vil det være svært utfordrende å etablere biogassfyllestasjoner i Norge uten tilskudd. Dette gjelder særlig for flytende biogass som er kostbart i tillegg til at kundegrunnlaget foreløpig er svært begrenset.

heavy duty transport, lastebilparade, fossilfri lastebil
Fossilfri lastebil
Oslo og Viken lanserer tungt samarbeid med verdens første fossilfrie lastebilparade

I Oslo-området kan det være ekstra behov for støtte. Her er kostanden for å leie eller kjøpe tomt er høyere enn ellers i landet. Pr. 31.12.2021 var det registrert 625 biogass-lastebiler i Norge. 164 er i Oslo. Fyllenettverket for flytende biogass er altså i en tidlig fase. Det vil være nødvendig med flere stasjoner for at full utrulling av flytende biogass-lastebiler skal kunne settes i gang.

Her kan du lese mer om ordningen

Fossilfri lastebil
Disse fossilfrie lastebilene er på markedet