Nå skal også lastebilene til Posten bli elektriske

Posten Norge har gjennom mange år erstattet fossile postbiler med ulike typer av elektriske kjøretøy. De elektriske varebilene har blitt en del av bybildet. Nå er det de tunge kjøretøyene som står for tur.

Tekst Line Thams Reiersen Foto Posten Norge

– Vi har bestilt 50 elektriske lastebiler som skal på veien i løpet av de to neste årene, sier seniorrådgiver Hege Sagplass i Posten.

Sagplass forteller at ambisjonene er store både i Posten og Bring. Blant annet ble det i løpet av 2021 kjøpt inn nesten 400 elektriske varebiler, mange av disse benyttes nå i Oslo.

Større kjøretøy gir større utfordringer

– Det er utfordringer knyttet til innkjøpspris, rekkevidde og ladekapasitet for både varebiler og lastebiler, forteller Camilla Opkvitne, som er miljøansvarlig for kjøretøy i Posten.

Hun viser til at Enova-støtte til innkjøp er viktig. Det som vil bli avgjørende framover er å sikre nok strategisk plassert ladekapasitet.

Tilgang til tilstrekkelig nettkapasitet lokalt og tilgjengelig areal er to avgjørende faktorer for å lykkes med grønn omstilling.

Opkvitne får støtte fra Patrick Bruås, forretningsutvikler i Bring Express, om at det trengs flere hurtigladere.

– De bør være hos store kunder, på terminalene, omlastingssentraler og langs hovedfartsårer, sier Bruås.

Fossilfri lastebil
Her er kart over lade- og fyllestasjoner for tungtransport

Han legger til at med nullutslippssoner i de store byene, som nå utredes i Oslo sentrum, vil yrkessjåfører og privatpersoner måtte konkurrere om den offentlige ladekapasiteten.

Posten har bestilt 50 elektriske lastebiler, som snart blir å se på norske veier

Posten har bestilt 50 elektriske lastebiler, som snart blir å se på norske veier.

Små aktører trenger forutsigbarhet

Både Posten og Bring er opptatt av forutsigbarhet i støtteordninger og andre rammebetingelser. Bruås viser til at Bring bruker underleverandører på en del områder, som vil være avhengig av økonomisk støtte.

– For å lykkes med å få underleverandørene til å omstille til utslippsfrie alternativer er vi avhengig av støtteordninger for både utskiftning av bilen og ladekapasitet.

Innspillene fra Sagplass, Opkvitne og Bruås inngår i den pågående utredningen av nullutslippssone i Oslo, som ledes av Bymiljøetaten.

Fossilfri lastebil
Disse fossilfrie lastebilene er på markedet