Slik kan det bli lettere for deg å reise klimavennlig til jobb

Veitvet skole kjøpte inn sykler som de ansatte kan bruke til jobb. I år skal kommunen dele ut nye millioner til tiltak for aktive jobbreiser.

Tekst Nils Gelting Andresen Foto Nils Gelting Andresen

– Det var gøy å få prøve elsykkel, forteller Christine Sandvold. Hun er sosiallærer for 5.-8. trinn på Veitvet skole, og bor 3,5 km fra jobben. Med elsykkel kommer hun raskere hjem enn med bil, registrerer hun. Hun har også brukt vanlig tråsykkel til jobb deler av året, men «man blir jo ganske svett, da».

I et snaut år har de ansatte kunne låne sykler fra skolen til jobbreisen. Skolen kjøpte inn 4 elsykler og 4 vanlige tråsykler, og de ansatte kan booke dem for en uke av gangen. Skolen har også en serviceavtale med verksted, slik at syklene alltid er i topp stand.

Christine Sandvold på sykkel langs vei

Ordningen ble raskt populær, så begrensningen på 1 uke av gangen har vært nødvendig for å gi mange sjansen til å prøve. Fra venstre i bildet øverst i artikkelen: Konsulent Kaja Meløy, som administrerer utlånet av sykler til de ansatte, lærerne Christine Sandvold og Maria Loftesnes.

Populær ordning

Til å kjøpe inn syklene fikk Veitvet skole støtte fra Grønn jobbreiseordning. Det er en tilskuddsordning som skal hjelpe de ansatte i Oslo kommune med å la bilen stå når de skal på jobb. Kommunen har over 50 000 ansatte, så hvordan alle disse tar seg til og fra jobb påvirker både trafikken og klimagassutslippene. De ulike virksomhetene kan få støtte for å legge til rette for de ansatte, slik at de lettere kan gå, sykle eller reise kollektivt til arbeidsplassen.

Astrid Ståledotter Landstad

– Ordningen har vært veldig populær, siden den ble opprettet i 2020. Det forteller klimarådgiver Astrid Ståledotter Landstad i Klimaetaten.

– Over 60 arbeidsplasser i kommunen har søkt på tiltak som fremmer mer klimavennlige jobbreiser, som trygg sykkelparkering, garderobefasiliteter og tørkeskap. Gjennom ordningen ønsker vi å tilrettelegge for alle typer aktiv jobbreise som bidrar til å redusere utslipp.

grønn jobbreiseordning, rektor i sykkelgarasje

– Målet med dette er å endre vaner på sikt, sier rektor Tore Aa. Heldigvis hadde skolen et utstyrsrom som kunne brukes til sykkelparkering, der sykkelen kan trilles ut og inn uten å passere trapper.

10 millioner kroner skal deles ut

I 2019 inngikk byrådet i Oslo og arbeidstakernes organisasjonene, Unio, YS, LO Kommune Oslo og Akademikerne en felles erklæring om å jobbe sammen for at kommunens ansatte skal reise enda mer klimavennlig til og fra jobben i årene framover. Gjennom denne ordningen kan alle kommunale arbeidsplasser søke om støtte til tiltak for å tilrettelegge for mer aktive og klimavennlige jobbreiser. I år er det satt av 10 millioner kroner til ordningen.

Nederst i artikkelen ser du flere eksempler på arbeidsplasser som har fått støtte.

nærbilde av sykkelrammer

Rektor Tore Aa innrømmer at elsyklene har vært mye mer ettertraktet enn de vanlige tråsyklene. Han ville nok prioritert å kun kjøpe inn elsykler i dag.

– Oslo kommune ønsker å feie for egen dør, slår Astrid Ståledotter Landstad i Klimaetaten fast. – Men for å nå Oslos klimamål om å bli en utslippsfri by i 2030, må alle jobbreiser i Oslo være utslippsfrie, fortsetter hun.

Derfor har Oslo kommune i tillegg tre ulike tilskuddsordninger for andre arbeidsgivere i Oslo som vil legge til rette for mer klimavennlige jobbreiser. De kan du søke på her

Fikk støtte til sykkelparkering: Slik fekk Det Norske Teatret plass til over dobbelt så mange syklar som dei hadde før.
På jobb
Tenkte kreativt – fann optimal løysing for sykkelparkering

Arbeidsplasser som har fått støtte fra Grønn jobbreiseordning

Dette er bare noen av virksomhetene som har fått tilskudd. Lar du deg inspirere?

Borger With kompetansesenter Sykkelskur, sykkelstativ til ansatte
Nordseterhjemmet Sykkelstativ
Valle Bosenter Låsbart sykkelskur utendørs
Helse og mestring, seksjon rus og psykisk helse, bydel Grünerløkka Elsykler for reiser til og fra jobb
Majorstuen boliger m.fl., bydel Frogner Endre rom til sykkelparkering
Bydelens hus, Bydel Frogner Sykkelmekkestasjon
Lambertseter skole Vaskestasjon og garderobe for ansatte
Ruseløkka skole Garderobe, tørkerom, dusjfasiliteter, sykkellading og verkstedsfasiliteter.
Møllergata skole Sykkelhotell
Kuben Yrkesarena Vaske- og mekkeverksted for sykkel
Ris Skole, Vestre Aker Sykkelbod for ansatte
Lofsrud Skole, bydel Søndre Nordstrand Oppgradering av garderobe og sykkelparkering for ansatte