Nye sykkelveier i Oslo – her er hva du kan glede deg til i år

I 2022 skal det bli enda bedre å sykle i byen vår. Her er en oversikt over noen av gatene som skal få nye sykkelløsninger, og noen sykkelveier som allerede har blitt utbedret.

Tekst Redaksjonen Foto Oslo kommune Oppdatert

Et av målene i sykkelstrategien er at Oslos innbyggere skal oppleve Oslo som en trygg og god sykkelby. I en holdningsundersøkelse om sykling fra 2020 oppga 28 prosent at de opplever at det er trygt å sykle i Oslo. Dette er en økning fra ni prosent i 2014.

–  Dette viser at sykkelsatsingen de siste årene har hatt en god effekt, men at det fortsatt er en lang vei å gå for at Oslo skal bli en trygg sykkelby. Vi ønsker å tilrettelegge slik at alle byens innbyggere kan føle seg trygge når de sykler i Oslo, sier avdelingsdirektør for sykkel i Bymiljøetaten, Heidi Tomten.

Kjenner du disse sykkelveiene, som sto klare i fjor?

Mange nye strekninger ble tilrettelagt for sykling i løpet av 2021. Her er noen av stedene det har blitt tryggere og bedre å sykle og  gå i byen vår:

Nye sykkelveier - dyvekes bru

Dyvekes bru.

Nye sykkelveier - nordbygata

Norbygata.

Nye sykkelveier - jens bjelkes gate

Jens Bjelkes gate.

Nye sykkelveier - prestegårdveien

Prestegårdsveien.

Nye sykkelveier - stordamveien

Stordamveien.

Nye sykkelveier - general birchs gate

General Birchs gate.

Nye sykkelveier - svarlbardveien

Svalbardveien.

Nye sykkelveier - gyldenløves gate

Gyldenløves gate.

Nye sykkelveier - refstadveien

Refstadveien.

Ny tilrettelegging i 2022

Her er noen av gatene som skal få nye og enda bedre sykkelløsninger i løpet av året.

 • Ring 2, mellom Maridalsveien og Colletts gate
 • Christian Krohgs gate, mellom Hausmanns gate og Brugata
 • Stenersgata, mellom Christian Krohgs gate og Lybekkergata
 • Enebakkveien, mellom Skullerudveien og Østensjøveien
 • Tåsenveien, mellom Stavangergata og Christophers vei
 • Ensjøveien, mellom Økernveien og Strømsveien
 • Monolitveien
 • Riddervolds gate, mellom Inkognitogata og Parkveien
 • Grenseveien, mellom Haslevollen og Hovinveien
 • Industrigata, mellom Bogstadveien og Suhms gate (Sykkelfelt mot enveisregulert gate)
 • Sandakerveien, mellom Torshovgata og Bentsebrugata (Sykkelfelt mot enveisregulert gate )
 • Sandakerveien, mellom Biermannsgate og Holsts gate (Sykkelfelt mot enveisregulert gate)
 • Rundtjernveien, mellom Venåsvegen og Hellerud Terrasse (Sykkelfelt mot enveisregulert gate)

I tillegg jobber kommunen med å gjøre det tryggere å sykle i boliggater med lav trafikkmengde.

Gammel, som ny

Noen sykkelveier har blitt forbedret slik at det har blir enda litt tryggere å sykle og gå:

- tøyengata

Tøyengata.

Nye - sognsveien

Sognsveien.

Nye - maridalsveien

Maridalsveien.

Nye - Nordstrandveien

Nordstrandveien.

Nye - holmenkollveien

Holmenkollveien.

Nye - bispegata

Bispegata.

Hvilke kriterier har dere for prosjektene som velges ut?

–  I all hovedsak er det strekninger i Plan for sykkelveinettet i Oslo som ble vedtatt i Oslo bystyre i 2018 som ligger til grunn når vi planlegger et nytt prosjekt. Det varierer fra store prosjekter, som tar mange år å planlegge og bygge, til de enkleste tiltakene, som å skilte om for å gjøre det mulig å sykle mot enveiskjøring. Noen av de enklere tiltakene befinner seg utenfor Plan for sykkelveinettet, og bidrar med å gjøre en større del av veinettet tilgjengelig for syklende, forklarer Heidi Tomten.

Sykkelkart for Oslo

Her finner du tilrettelagte sykkelveier og anbefalte sykkelruter i blandet trafikk

Jevn økning i syklingen

Ifølge sykkeltellerne som står rundt omkring i byen er det en positiv utvikling i sykkeltrafikken. Sykkeltellerne registrerer antall sykler som passerer tellerne, men sier ingenting om totalantallet syklister byen. Det er fordi én person kan sykle forbi flere sykkeltellere i løpet av sin reise, mens andre ikke sykler forbi noen i det hele tatt.

– Sykkeltellerne forteller oss om en positiv utvikling i sykkeltrafikken, sier Heidi Tomten.

Sykkelindeksen:

År           Indeks

2014      100 (basisåret)

2015      103

2016      120

2017      116

2018      130

2019      130

2020      177

2021      150

 

Til høyre er en tabell over Oslos sykkelindeks. Den baserer seg på tall fra sykkeltellepunktene i Oslo. Ser en på utviklingen fra målingene startet i 2014 (basisåret), finner vi en jevn stigning.

Sykkelindeks

Sykkelindeks basert på sykkeltellerne i Oslo.

– Sykkelindeksen for 2021 gikk noe ned, sammenlignet med rekordåret 2020, og landet på 150. At sykkelindeksen er 150 betyr at sykkeltrafikken er 50 prosent høyere enn i 2014. Dette er det nest høyeste nivået som har blitt målt. Det er gledelig å se at pila peker i riktig retning, sier Heidi Tomten.

Da gjenstår det bare å sette seg på sykkelen for å teste Oslos sykkelveier – vi ønsker god tur!🚲

sykkelkjede
På sykkel
Slik mekker du sykkelen din selv