Et klimavinnende borettslag

Da Bertramjordet borettslag på Holmlia i Oslo skulle pusse opp bygningene, valgte de klimavennlige løsninger som gjør at andre borettslag vil lære av dem. Nå pryder solceller tak, vegger og balkonger.

Tekst Redaksjonen Foto Redaksjonen

– Skal vi titte litt?

Oddvar Hansen, styreleder i Bertramjordet borettslag med 160 boenheter viser gjester fra Stavanger rundt blokkene som snart er dekket av solceller. Daniel Escobar og Trond Danielsen er på besøk fra Skeie Borettslag på Hundvåg i Stavanger og vil lære av Bertramjordet.

Bertramjordet borettslag har tatt mange klimavennlige valg da de pusset opp. Nå vil andre borettslag lære av dem. Styreleder Oddvar Hansen i midten viser Daniel Escobar (til høyre) fra Skeie borettslag rundt. Til venstre, Morten Storegjerde fra Lavenergisystemer, som har levert ventilasjonsanlegget.

Klyngen av rekkehus og blokker, som ligger idyllisk til med marka som nærmeste nabo, har blitt et forbilde for andre borettslag. Alle blokkene skal få solceller på taket, og en blokk har til og med solceller på vegger og balkongfasade. Så bra er oppgraderingen at Bertramjordet borettslag fikk Obos klimapris for 2021.

Det vil Skeie borettslag fra Stavanger lære av. De er selv i prosjekteringsfasen av en stor oppgradering til mer klima- og energivennlige løsninger. Da er fint å lære av noen som har tråkket stien før. For det har vært nybrottsarbeid for borettslaget i utkanten av Oslo.

 • Vil du vite hvordan de fikk støtte til oppgraderingen? Se lenger ned i artikkelen!

Bertramjordet borettslag har 160 boenheter og består av både blokk og rekkehus. God planlegging måtte til når beslutning om solceller og oppgradering ble tatt.

Bertramjordet har både barnehage på boområdet og medisinsk senter i en av blokkene. Da er det lett å se at her bor folk lenge, og kanskje var det lettere å få med beboerne på omfattende oppgradering?

– Noen få var kanskje litt negative i starten, men generelt har folk vært positive. Spesielt når arbeidet begynner å bli ferdig og de ser resultatet, sier Hansen.

Først mat – så støtte til solceller

De hadde snakket om det en stund i borettslaget at det var behov for å oppgradere boligmassen. Med det ble ikke fart i sakene før Enova inviterte til en lunsj i 2016 på Østbanehallen. Oddvar Hansen og styret fikk informasjon om støtteordningene de kunne søke på.

– De oppfordret oss til å søke om støtte til kartlegging med sikte på å oppnå lavenergistandard, og søknaden ble sendt samme kveld, sier Hansen.

Dagen etter lå godkjennelsen i innboksen og et tilsagn om støtte til 200 000 kr til kartlegging av behovet til borettslaget. Litt brått på kom det, men da var det bare å sette i gang.

For å få støtte måtte de ha en autorisert klimarådgiver som bisto dem. Valget falt på OBOS prosjekt, og i 2017 fikk de 3 tilstandsanalyser i retur om hvordan boligmassen kunne oppgraderes til å bli lavenergi.

Hvilke oppgraderinger Bertramsjordet har gjennomført:

 • Nye dører og vinduer
 • etterisolering
 • Ny kledning
 • Balansert ventilasjon (lunos)
 • Nye avtrekksvifter
 • Nye termostatventiler/varmestyring
 • Nye sikringsskap
 • Nytt tak

Valgene var mange og før de rakk å bestemme seg ble de i 2019 spurt av Sintef og OBOS om de ville være med i et EU-prosjekt, REZBUILD. Dette er et forskningsprosjekt som skal finne fram til standardiserte løsninger for energisparing i eksisterende boligmasse. Målet er å kutte energibruken med 60 prosent.

To andre boligsameier i Italia og Spania skulle også delta. Bertramjordet fikk 5,2 millioner kroner til energitiltak. Pilotblokka står nå ferdig med solceller på vegger og balkongfrontene. Nå skal resultatene evalueres for å se om målsetningen ble nådd.

Den ene blokka ble oppdatert med solceller på vegger og balkongfasader etter støtte fra EU-prosjektet, REZBUILD. Bak solcellene på veggen skimte så vidt bukken Bertram, borettslaget frontfigur.

– Solcellene gjør at borettslaget sparer 1/3 del av felles strømutgifter, forteller Hansen.

Foreløpig vises det ikke på hver enkelt husstands strømregning, fordi teknologien ikke gjør det mulig at beboere kan fordele strøm fra eget anlegg. Strømmen brukes i fellesområdene til lys og ventilasjon, og ikke minst til lading av elbiler. Strøm som ikke brukes når den produseres selges til Elvia til spotpris.

LES MER: Tilskuddsordningen til solceller

LES MER: Rekordutbetaling fra Klima- og energifondet  2020

God tid og rådgiver viktig

– Vi er glade for at det tok så lang tid i dag, sier Hansen.

Til tross for at prosjektet har vart noen år, er det bedre å få gjort det skikkelig uten å forhaste seg.

– En god og kompetent rådgiver er avgjørende for å en god prosess og er en katalysator for gode ideer, sier Hansen.

Han er fornøyd med at de valgte OBOS prosjekt.

Nå legges det solceller på resten av blokkene og arbeidet er forventet å bli ferdig til påske. Oddvar Hansen, styreleder i borettslaget inspiserer arbeidet.

Støtte fra kommunen

I fjor ved påsketider satte de det første «spadetaket» for å fortsette oppgraderingen. Denne gangen var det de resterende blokkene som fikk solceller på taket. Totalt har det kostet borettslaget 48 millioner kroner.

Men tilskudd fra både Enova og Oslo kommune har hjulpet på veien. Det kommunale Klima- og energifondet har støttet borettslaget med:

 • Kr. 794 000 til installasjon av solceller
 • Kr 1 591 000 til å utbedre isolasjon og bytte ut vinduer og dører
 • Kr. 37 000 til ladeinfrastruktur for elbiler

Teknologirådgiver i Klimaetaten Bergljot Tjønn.

– Bertramjordet borettslag er et godt eksempel på hvordan oppgradering av klimavennlige løsninger kan bidra til et godt bomiljø, sier Bergljot Tjønn, teknologirådgiver og ansvarlig for tilskuddsordningen i Klima- og energifondet.

Hun sier de er glad for at de ønsket å gjennomføre så mange gode energi- og klimatiltak.

– En slik oppgradering som Bertramjordet borettslag har gjort er omfattende og tar tid, men det gir gode resultater når det er snakk om å spare energi. Vi håper borettslaget kan være et eksempel for andre borettslag som planlegger oppgradering, sier Tjønn.

 • Vurderer du å gjøre noe lignende? Gå inn på klimatilskudd.no og se oversikt over alle klimatilskuddsordningene fra Oslo kommune.

Fornøyde beboere

Det har vært mye arbeid, planlegging og til slutt fornøyde beboere som har tatt valg som gir et godt bomiljø. Det er ikke alle tiltak som er rene ENØK-tiltak, som for eksempel å bytte ut kledning, men det er viktig å se helheten i tiltakene. Det handler også om tiltak som kan holde de fremtidige vedlikeholdskostnadene nede.

Oddvar Hansen, styreleder i Bertramjordet borettslag ser på solcellene som installeres på taket sammen med Hans Kristian Aamodt, byggeleder i DVS Entreprenører.

Oddvar Hansen med byggeleder Hans Kristian Aamodt fra DVS Entreprenører som utfører arbeidet.

Hvordan var mottagelsen fra beboerne?

– Veldig bra, sier Hansen kontant

Det var noen negative kommentarer i starten, men dette snudde etter hvert som prosjektet skred frem, forteller han.

– Når man ser helheten og hvor fint det blir med fasade og farger så ser det ut til at de fleste er fornøyde, sier byggeleder Hans Kristian Aamodt fra DVS Entreprenør.

Det er de som står for oppgraderingen og har jobbet tett med borettslaget hele tiden, sammen med OBOS prosjekt. Han har deltatt på beboermøter og sammen med beboerne gitt informasjon til beboerne. De har også et midlertid kontor midt mellom husene, så veien er kort hvis noen har spørsmål.

Råd til andre borettslag

Oddvar Hansen har noen råd til andre borettslag som ønsker å gjennomføre samme oppgradering.

 • Få en god og kompetent rådgiver fra starten, og ikke spar på kronene slik at man ikke tar beslutninger basert på magefølelser. Det vil være en katalysator for å få gode ideer.
 • Beregn en 3 – 5 års periode hvis man skal gå like grundig til verks med oppgradering som Bertramsjordet borettslag
 • Tenk helhet, er det mer som er smart å gjøre nå som vi likevel har stillas oppe?
 • Tenk gjennom hva dere ønsker å oppnå? For Bertramjordet som borettslag var det å spare energi og fremtidig vedlikehold. De valgte vedlikeholdsfri fasade for å slippe å beise og male de neste 30 årene.
Styreleder terje Kjeldstad
Smarte folk
Nå er leilighetene gode og varme på vinteren